Certified NEURAC® Practitioner

Požadavky:

Certifikovaným poskytovatelem metody Neurac (CNP) může být pouze registrovaný fyziterapeut, který absolvoval kompletní Neurac program a používá Redcord Workstation Professional a Redcord Stimula.

Profesní vývoj:

 1. Exkluzívní přístup k:
  – Případovým studiím
  – Článkům s tipy a poznatky a vědeckými novinkami
  – Klinickým radám a vedení ze strany vedoucích lékařů Neurac
  – Zprávám a novinkám o Neurac® a Redcord®

 2. Možnost stáže na klinice Redcord v Lysakeru v Norsku za zvláštních podmínek.

Marketing:

 • Zalistování na internetových stránkách Redcord (www.redcord.com) se jménem, fotografií a informacemi o vzdělání, zkušenostech a kontaktními informacemi
 • Právo používat logo Redcord a ochrannou známku Neurac® na pracovišti, v reklamě a marketingových materiálech na propagaci Vašich dovedností a služeb, v souladu s kritérii vymezenými v dodatku B
 • Redcord a jeho spolupracovníci budou podporovat mezinárodní síť certifikovaných poskytovatelů Neurac prostřednictvím příslušných komunikačních kanálů, včetně sociálních médií a na mezinárodních akcích

Dovednosti absolventa cyklu Certifikovaný Neurac Practitioner:

 1. Bude schopen pochopit vědecké zázemí, definice, biomechaniky a základní principy Redcord závěsného cvičení a metody Neurac
 2. Bude schopen pochopit teorii na neuromusculární kontroly, fyziologie bolesti a jejich souvislost s dysfunkcí různých částí pohybového aparátu
 3. Bude schopen provést Neurac test lokální pohybové kontroly a myofasciálních zřetězení, aby zjistil nerovnováhu a dysfunkce (slabá místa) v biomechanických zřetězeních
 4. Bude moci účinně uplatňovat individuální léčbu Neurac k napravení slabých článků, snižit bolest, obnovit ROM a zlepšovat funkční pohybové vzory
 5. Bude moci využít Neurac proces klinického uvažování v každodenní praxi vedoucí k optimálním klinickým výsledkům
 6. Certified Neurac Practitioner se zaměří na komunikaci s klienty, poskytne pacientovi dobré znalosti o jeho stavu a vysvětlí podstatu léčby Neurac
 7. Certified Neurac Practitioner zprostředkuje pokračování péče pacientovi předepsáním efektivních domácích cvičebních programů, které motivují pacienta a zajistí dlouhodobé sledování pacienta
 8. Certified Neurac Practitioner bude mít výsledky!