fbpx
Menu

Certified NEURAC® Practitioner

Požadavky:

Certifikovaným poskytovatelem metody Neurac (CNP) může být pouze registrovaný fyziterapeut, který absolvoval kompletní Neurac program a používá Redcord Workstation Professional a Redcord Stimula.

 

Profesní vývoj:

1. Exkluzívní přístup k: Případovým studiím

  • Článkům s tipy a poznatky a vědeckými novinkami
  • Klinickým radám a vedení ze strany vedoucích lékařů Neurac
  • Zprávám a novinkám o Neurac® a Redcord®Možnost

2. Stáže na klinice Redcord v Lysakeru v Norsku za zvláštních podmínek.

Marketing:

Zalistování na internetových stránkách Redcord (www.redcord.com) se jménem, fotografií a informacemi o vzdělání, zkušenostech a kontaktními informacemi

Právo používat logo Redcord a ochrannou známku Neurac® na pracovišti, v reklamě a marketingových materiálech na propagaci Vašich dovedností a služeb, v souladu s kritérii vymezenými v dodatku B

Redcord a jeho spolupracovníci budou podporovat mezinárodní síť certifikovaných poskytovatelů Neurac prostřednictvím příslušných komunikačních kanálů, včetně sociálních médií a na mezinárodních akcích

Dovednosti absolventa cyklu Certifikovaný Neurac Practitioner:

Bude schopen pochopit vědecké zázemí, definice, biomechaniky a základní principy Redcord závěsného cvičení a metody Neurac

Bude schopen pochopit teorii na neuromusculární kontroly, fyziologie bolesti a jejich souvislost s dysfunkcí různých částí pohybového aparátu

Bude schopen provést Neurac test lokální pohybové kontroly a myofasciálních zřetězení, aby zjistil nerovnováhu a dysfunkce (slabá místa) v biomechanických zřetězeních

Bude moci účinně uplatňovat individuální léčbu Neurac k napravení slabých článků, snižit bolest, obnovit ROM a zlepšovat funkční pohybové vzory

Bude moci využít Neurac proces klinického uvažování v každodenní praxi vedoucí k optimálním klinickým výsledkům

Certified Neurac Practitioner se zaměří na komunikaci s klienty, poskytne pacientovi dobré znalosti o jeho stavu a vysvětlí podstatu léčby Neurac

Certified Neurac Practitioner zprostředkuje pokračování péče pacientovi předepsáním efektivních domácích cvičebních programů, které motivují pacienta a zajistí dlouhodobé sledování pacienta

Certified Neurac Practitioner bude mít výsledky!