O nás

Společnost AHAMA s.r.o. je oficiálním výhradním zástupce společnosti Redcord AS Norway pro Českou republiku a Slovenskou republiku. V těchto zemích zajišťujeme:

  • Dodávky a instalaci zařízení Redcord® pro rehabilitační pracoviště nemocnic, rehabilitační pracoviště i fitness / wellness centra
  • Prodej zařízení Redcord® mini pro kondiční cvičení v domácím prostředí
  • Vzdělávání odborníků z řad fyzioterapeutů a lékařů v terapii a léčbě metodou Neurac®
  • Vzdělávání trenérů vrcholových sportovců, osobních trenérů, wellness/fitness trenérů, pilátes instruktorů v cvičebních metodách a postupech Redcord®
  • Technické kontroly zařízení

Společnost AHAMA s.r.o. provozuje také referenční pracoviště Redpoint Clinic CZ, rehabilitační, vzdělávací a tréninkové centrum, kde poskytujeme služby v oblasti fyzioterapie s důrazem na aktivní terapii v rámci Neurac® konceptu.

Hlavní náplní práce na Redpoint Clinic CZ je léčba chronické bolesti (zad, ramen, krku, kloubů končetin atd.), založená na aktivní spolupráci klienta a terapeuta a vycházející z přesného funkčního vyšetření na počátku terapie.

Redcord® systém a několikaleté praktické zkušenosti nám umožňují velmi přesné funkční vyšetření klientů. Následná terapie je soustředěna na nalezené "slabé články" svalového zřetězení klienta. Léčba je z tohoto pohledu velmi individuální a terapie umožňuje každému klientovi aktivní přístup v úrovni jeho schopností. Léčba je co nejvíce zacílená na postiženou funkci a tím je většinou velmi efektivní, což potvrzují léčebné úspěchy u mnoha pacientů s chronickými bolestmi.

Svou pozornost věnujeme i fyzioterapii sportovců. Zaměřujeme se na prevenci úrazů i péči o sportovce po úraze. Zajišťujeme i kolektivní přípravu sportovců ve skupinovém tréninku s velmi dobrými výsledky napříč sportovním spektrem (lyžování, fotbal, hokej, atletika, házená, ...). Další oblastí, kde poskytujeme odbornou péči, je ergonomické poradenství a skupinové preventivní cvičení zaměřené na prevenci přetížení ze zaměstnání.

Mgr. Alice Hamáčková

zakladatelka Redpoint Clinic a vedoucí týmu fyzioterapeutů

 

Redcord Neurac instructor

"Není důležité, co dělám, ale jak a proč to dělám."

V naší práci spojujeme svět moderní fyzioterapie a sportu. Kombinujeme odborné znalosti s klinickou zkušeností od nejrůznějších pacientů - od babiček po vrcholové sportovce.

1997
Zahájení dovozu systémů 
Redcord (dříve TerapiMaster), jehož nedílnou součástí je systematické vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.

1998
Věnuje se diagnostice, terapii a tréninku klientů z oblasti medicíny i sportu.

2000
Zavedení systematického vzdělávání fyzioterapeutů v metodě Neurac v ČR a SK.

2006
Založení privátního rehabilitačního, tréninkového a školícího centra S-E-T Clinic v Hradci Králové,
kde v součásné době působí jako vedoucí týmu fyzioterapeutů.

2007 - 2012
Fyzioterapeut fotbalového týmu Bohemians 1905 Praha.

2013
Rozšíření působnosti mimo Hradec Králové - založení nestátního zdravotnického zařízení Redpoint Praha.      

        

Curriculum vitae

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. Od roku 1997 pracovala jako distributor TerapiMasteru a stala se školitelem pro fyzioterapeuty. V roce 2000 se stala výhradním distributorem systému Redcord (dříve TerapiMaster) pro ČR a Slovensko. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeutka ve FN Hradec Králové. Následně pokračovala ve své privátní ordinaci.

V roce 2006 založila soukromé nestátní zdravotnické zařízení Redpoint Clinic CZ (dříve S-E-T Clinic), kde Alice Hamáčková vede tým fyzioterapeutů. V Praze bylo pracoviště Redpoint Clinic CZ Praha 5 otevřeno v roce 2012. Pracoviště Redpoint Clinic CZ jsou zaměřena na léčbu moderní fyzioterapeutickou metodou Neurac.

Vrcholový sport

Vzdělávací činnost

Od roku 2005 do roku 2011 byla fyzioterapeutkou ligového týmu Bohemians 1905. Od roku 2012 intenzivně spolupracuje s atletickou tréninkovou skupinou „Ryhlý holky“ pod trenérským vedením Martiny Blažkové. Fyzioterapii a individuální tréninkový přístup poskytuje i dalším vrcholovým sportovcům (Denisa Rosolová – atletka, Simona Baumrtová – plavkyně, Šimon Zach – golfista, Dušan Kožíšek – běžec na lyžích …) Od roku 2002 systematicky vyučuje Redcord výukový program. Každoročně projde kurzy přibližně 250 fyzioterapeutů. Své zkušenosti s metodou Neurac a vzdělávání formou kurzů realizuje i na fakultách fyzioterapie University Karlovy, University Palackého v Olomouci, Ostravské university a třetí lékařské fakulty UK Praha. Pravidelně se účastní kongresů a konferencí v oblasti sportu a fyzioterapie. Je jedním z autorů kapitoly o cvičení v závěsu knihy Pavla Koláře Klinická Rehabilitace.