Redcord Workstation Professional je jediné zařízení určené k aplikaci léčebné metody Neurac (léčebná metoda zaměřená na obnovu neuromuskulární funkce).

Snadno nastavitelné posuvné traversy na stropní posuvné konstrukci. (ovládají se pohybem paže a jediným pohybem dojde k zaseknutí lana a tím je traverza bezpečně zastavena proti posunutí).Tento mechanismus umožnuje posunutí suspenčního bodu, což je jeden ze způsobů dávkování zátěže v otevřených i uzavřených řetězcích. Během terapie lze tedy posunutí plynule provádět a terapeut nemusí posunovat pacienta nebo zdržovat terapii uvazováním lan jak je tomu u jiných zařízení. Tři traverzy jsou dostatečné pro zavěšení celého těla a aplikaci léčebné metody Neurac, která je systematicky vyučována pro všechny terapeuty, kteří s Redcordem pracují. Celková nosnost zařízení i jeho částí je na každé z nich vyznačena.

Systém slouží ke cvičení uzavřených i otevřených řetězců (cvičení s přenosem váhy těla). Přesné, jemné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan (ty lze použít ke cvičení proti odporu, ale též jako dopomoc, tedy nadlehčení klienta). Výhodou je, že dopomoc není pasivní, ale za současné pohybové funkce klienta – což je pro řízení pohybu zásadní výhoda oproti pasivním pohybům).Konstrukce a stabilita stropní posuvné konstrukce počítá s využitím přístroje Redcord Stimula, který se v rámci Neurac běžně používá (aplikace vibrací). Všechny komponenty jsou označeny značkou Medical Device.

Zařízení umožnuje aplikovat rotační pohyby v každé z pozic současně s uzavřenými kinetickými řetězci a to pro každou část těla (tedy i pro i krční páteř). Rotační pohyby jsou prováděny v Redcord Axis, který je součástí Redcord Workstation Professional pomocí kladek, s velmi nízkým třením, takže není znemožňován plynulý pohyb. Rotační cvičení lze provádět na zádech, boku i na břiše a to v případě terapie pánve i krční páteře. Výhodou je plynulé nastavení výšky popruhu ovládacími lany, která vychází z aparátu Redcord.

Redcord Workstation Professional je diagnostické i terapeutické zařízení. Správným využitím diagnostikujeme deficit v myofasciálních zřetězeních a též lze diagnostikovat deficit v lokální motorické kontrole. Nejedná se tedy o závěsné zařízení sloužící pro cvičení v odlehčení -  to je pouze jedna z jeho možností!!! Výhodou je kvalitní provedení detailů popruhů i lan, kvalitních záseků a odolných materiálů popruhů i lan. Aparáty Redcord se dají využít po sundání z Redcord Workstation konstrukce pro cvičení skupinky třech klientů.

Výhoda práce s Redcord®

  1. Lze zavěsit jakéhokoliv klienta a nadávkovat pro něj jeho osobní obtížnost prováděných cviků a to na kterékoliv části těla. 
  2. Systém lze využít u klientů chronických i pooperačních.
  3. Stimula – využití vibrací a jejich efekt na pohybový aparát. Redcord Stimula se využívá dle nastavené intenzity a frekvence dle indikací k terapii. Může mít efekt pro utlumení bolesti i stimulační efekt pro svalové vlákno. Dle klinických zkušeností významně přispívá k urychlení efektu terapií

Pořiďte Redcord Workstation Professional zde.