Fyzioterapeut – REDCORD MEDICAL PROFESSIONALS – vzdělávání

Struktura kurzů Neurac®:

Rádi bychom zdůraznili, že je doporučená minimální pauza 6 měsíců mezi jednotlivými úrovněmi kurzů z důvodu nabytí klinických zkušeností s touto metodou. A během dalších 3 – 6 měsíců absolvovat tři Neurac® 2 kurzy. Dále také doporučujeme, aby Neurac® 2 kurzy byly absolvovány v daném pořadí. To znamená, že ideálně absolvování kurzů zabere 15 – 18 měsíců mezi kurzy Neurac® 1 a Neurac® 3. Musíte projít kurzem Neurac® 1 a všemi části kurzu Neurac® 2 před tím, než absolvujete kurz Neurac® 3.

Kurzy jsou určené pro:

  • fyzioterapeuty
  • lékaře
  • profesionály v oblasti zdravotnictví se vzděláním v anatomii, fyziologii a patologii

Celý vzdělávací program je strukturovaný tak aby se účastníci krok za krokem seznámili s celou léčebnou metodou Neurac. Vědomosti i zkušenosti z každého kurzu mohou okamžitě využívat v klinické praxi. Každý den kurzu tvoří 7 výukových hodin , které jsou rozděleny na přibližně 75% praktické a 25% teoretické výuky. V průběhu kurzu je prostor na otázky i diskusi.

Všichni certifikovaní Neurac Course instruktoři mají osvědčení k výkonu zdravotnické profese a klinicky denně pracují s léčebnou metodou Neurac. Všichni procházejí uceleným instruktorským výcvikovým programem zaměřeným na vyučování Neurac vzdělávacího programu. Certifikovaní Neurac instruktoři vyučují dle přesného programu tak aby byla probrána všechna témata kurzu.

Na každém Neurac kurzu obdrží účastníci propracovaná výuková skripta s popisem jednotlivých cviků i postupů. Též získají přehled doporučené literatury a teorie týkající se prezentace.

Získané materiály v průběhu kurzů lze využít jako doporučený postup ve vaší denní praxi.