fbpx
Menu

Fyzioterapeut

Redcord® je snadno ovladatelný závěsný aparát, který se využívá ve:

Struktura kurzů Neurac®

Struktura kurzů Neurac - Verze pro mobily

Rádi bychom zdůraznili, že je doporučená minimální pauza 6 měsíců mezi jednotlivými úrovněmi kurzů z důvodu nabytí klinických zkušeností s touto metodou. Během dalších 3 – 6 měsíců absolvovat tři Neurac® 2 kurzy. Dále také doporučujeme, aby Neurac® 2 kurzy byly absolvovány v daném pořadí. To znamená, že ideálně absolvování kurzů zabere 15 – 18 měsíců mezi kurzy Neurac® 1 a Neurac® 3. Musíte projít kurzem Neurac® 1 a všemi části kurzu Neurac® 2 před tím, než absolvujete kurz Neurac® 3.

Kurzy jsou určené pro:

 • Fyzioterapeuty
 • Lékaře
 • Profesionály v oblasti zdravotnictví se vzděláním v anatomii, fyziologii a patologii

Celý vzdělávací program je strukturovaný tak aby se účastníci krok za krokem seznámili s celou léčebnou metodou Neurac. Vědomosti i zkušenosti z každého kurzu mohou okamžitě využívat v klinické praxi. Každý den kurzu tvoří 7 výukových hodin , které jsou rozděleny na přibližně 75% praktické a 25% teoretické výuky. V průběhu kurzu je prostor na otázky i diskusi.

Všichni certifikovaní Neurac Course instruktoři mají osvědčení k výkonu zdravotnické profese a klinicky denně pracují s léčebnou metodou Neurac. Všichni procházejí uceleným instruktorským výcvikovým programem zaměřeným na vyučování Neurac vzdělávacího programu. Certifikovaní Neurac instruktoři vyučují dle přesného programu tak aby byla probrána všechna témata kurzu.

Na každém Neurac kurzu obdrží účastníci propracovaná výuková skripta s popisem jednotlivých cviků i postupů. Též získají přehled doporučené literatury a teorie týkající se prezentace.

Získané materiály v průběhu kurzů lze využít jako doporučený postup ve vaší denní praxi.

Tento kurz je určen pro terapeuty, kteří se chtějí naučit základní principy používání Redcord cvičení v labilním prostředí a metodu Neurac za účelem léčby i rehabilitace. Neurac® 1 je praktický kurz s důrazem na aktivní účast. Účastníci se seznámí s klinickým testováním a rozhodováním, léčebnými metodami pro konkrétní části těla a s aktivací lokálních i globálních svalů.
Kurz vychází z nejnovějších výzkumů a dlouhodobých vědeckých poznatků v oblasti cvičení a aktivní rehabilitace.

Zaměření kurzu

 • Teorie neuromuskulární kontroly a muskuloskeletální dysfunkce
 • Úvod do principu pomocné ruky asistující během terapie
 • Neurac testování za účelem identifikace slabých článků ve vztahu k lokální motorické kontrole a myofasciálním řetězcům
 • Neurac terapie pro lokální motorickou kontrolu a myofasciální řetězce

Kurz je určen pro zkušené terapeuty s praxí se systémem Redcord® Workstation, kteří dokončili kurz Neurac 1. Jedná se 3 dvoudenní kurzy (od 2017) v rámci Neurac 2.

 • Lower Body (Záda, pánev, dolní končetiny)
 • Upper Body (Šíje, horní končetiny)
 • Vibrace

Zaměření kurzu

 • Teorie neuromuskulární kontroly a muskuloskeletální dysfunkce pro konkrétní část těla včetně standardního režimu Neurac testování
 • Modifikovaná cvičení cílená na myofasciální řetězce a neuromuskulární reedukaci
 • Klinické rozvahy ohledně Neurac testování a Neurac terapie
 • Pokročilé Neurac testování a léčba pro lokální motorickou kontrolu a myofasciální řetězce

Pro koho je kurz určen:

 • Pro profesionály v oboru fyzioterapie, kteří mají zájem získat nejvyšší vzdělání v metodě Neurac® zabývající se Neuromuskulární aktivací
 • Pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří mají praktickou zkušenost s Redcord Workstation Professional® a Redcord Stimula®
 • Pro profesionály, kteří mají zájem získat titul Certified Neurac Provider® a stát se součástí komunity zveřejňované na www.redcord.com, mít přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům, výzkumům a studiím společnosti Redcord AS Norsko, užívat logo Redcord® a obchodní známku Neurac® na pracovišti i v marketingových materiálech v souladu s uzavřenou smlouvou

Zaměření kurzu

 • Zdokonalení techniky terapie
 • Klinické uvažování pro diagnostiku a léčbu
 • Komunikace s pacientem

Certified Neurac Provider bude schopen:

 • Pochopit vědecký základ metody Neurac®, definice, biomechanické a základní principy cvičení v závěsném zařízení Redcord Workstation Professional® a metody Neurac®
 • Pochopit teorii neuromusculární kontroly, fyziologii bolesti a její vztah s musculoskeletální dysfunkcí rozličných částí těla
 • Provést Neurac test lokální motorické kontroly a myofasciálního zřetězení k odhalení disbalancí a disfunkcí (slabých článků) v biomechanických zřetězeních
 • Efektivně aplikovat individualizovanou léčbu Neurac® k nápravě slabých článků, snížení bolesti, obnovení rozsahu pohybu a zlepšení funkčních pohybových vzorů
 • Použít proces Neurac® klinické uvažování v denní praxi k získání optimálních klinických výsledků
 • Zaměřit se na komunikaci s klientem, poskytnout pacientovi dostatečné pochopení jeho aktuálního stavu a vysvětlit léčbu metodou Neurac
 • Poskytnout pacientovi pokračování péče doporučením a předepsáním cviků domácího cvičení k udržení klientovy dlouhodobé motivace a dalšího pokračování cvičení
 • Certified Neurac Provider® bude schopen dosahovat výsledků!

Podmínka účasti:

 • Účastníci musí být absolventy kurzu Neurac 1 a Neurac 2 (všech částí)
 • Je nezbytná praxe ve fyzioterapii za využití Redcord Workstation Professional
 • Je vyžadován prokazatelný přístup a aktivní práce s Redcord Stimula
 • Znalost anglického jazyka

Přednáší:

Øyvind Pedersen
Ředitel oddělení vzdělávání a vývoje v Redcord AS

Účastníky po celou dobu kurzu podpoří:

Mgr. Alice Hamáčková
Vedoucí fyzioterapeutka Redpoint Clinic CZ, Certified Neurac Provider