Neurac 1

Tento kurz je určen pro terapeuty, kteří se chtějí naučit základní principy používání Redcord cvičení v labilním prostředí a metodu Neurac za účelem léčby i rehabilitace. Neurac® 1 je praktický kurz s důrazem na aktivní účast.

Účastníci se seznámí s klinickým testováním a rozhodováním, léčebnými metodami pro konkrétní části těla a s aktivací lokálních i globálních svalů. Kurz vychází z nejnovějších výzkumů a dlouhodobých vědeckých poznatků v oblasti cvičení a aktivní rehabilitace.

Zaměření kurzu

  • Teorie neuromuskulární kontroly a muskuloskeletální dysfunkce
  • Úvod do principu pomocné ruky asistující během terapie
  • Neurac testování za účelem identifikace slabých článků ve vztahu k lokální motorické kontrole a myofasciálním řetězcům
  • Neurac terapie pro lokální motorickou kontrolu a myofasciální řetězce