Neurac® 3

Pro koho je kurz určen:

 • Pro profesionály v oboru fyzioterapie, kteří mají zájem získat nejvyšší vzdělání v metodě Neurac® zabývající se Neuromuskulární aktivací
 • Pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří mají praktickou zkušenost s Redcord Workstation Professional® a Redcord Stimula®
 • Pro profesionály, kteří mají zájem získat titul Certified Neurac Provider® a stát se součástí komunity zveřejňované na www.redcord.com, mít přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům, výzkumům a studiím společnosti Redcord AS Norsko, užívat logo Redcord® a obchodní známku Neurac® na pracovišti i v marketingových materiálech v souladu s uzavřenou smlouvou

Zaměření kurzu:

 • Zdokonalení techniky terapie
 • Klinické uvažování pro diagnostiku a léčbu
 • Komunikace s pacientem

Certified Neurac Provider bude schopen

 • Pochopit vědecký základ metody Neurac®, definice, biomechanické a základní principy cvičení v závěsném zařízení Redcord Workstation Professional® a metody Neurac®

 • Pochopit teorii neuromusculární kontroly, fyziologii bolesti a její vztah s musculoskeletální dysfunkcí rozličných částí těla

 • Provést Neurac test lokální motorické kontroly a myofasciálního zřetězení k odhalení disbalancí a disfunkcí (slabých článků) v biomechanických zřetězeních

 • Efektivně aplikovat individualizovanou léčbu Neurac® k nápravě slabých článků, snížení bolesti, obnovení rozsahu pohybu a zlepšení funkčních pohybových vzorů

 • Použít proces Neurac® klinické uvažování v denní praxi k získání optimálních klinických výsledků

 • Zaměřit se na komunikaci s klientem, poskytnout pacientovi dostatečné pochopení jeho aktuálního stavu a vysvětlit léčbu metodou Neurac

 • Poskytnout pacientovi pokračování péče doporučením a předepsáním cviků domácího cvičení k udržení klientovy dlouhodobé motivace a dalšího pokračování cvičení

 • Certified Neurac Provider® bude schopen dosahovat výsledků!

Podmínka účasti:

 • Účastníci musí být absolventy kurzu Neurac 1 a Neurac 2 (všech částí)
 • Je nezbytná praxe ve fyzioterapii za využití Redcord Workstation Professional
 • Je vyžadován prokazatelný přístup a aktivní práce s Redcord Stimula
 • Znalost anglického jazyka

Přednáší:

Øyvind Pedersen
Ředitel oddělení vzdělávání a vývoje v Redcord AS

Účastníky po celou dobu kurzu podpoří:

Mgr. Alice Hamáčková
Vedoucí fyzioterapeutka Redpoint Clinic CZ, Certified Neurac Provider