Redcord Active Advanced - Corrective exercise (Nápravná cvičení)

Kurz navazuje na teorii a praxi kurzu Redcord Active Intro. Kurz je vytvořen pro trenéry, kteří pracují s jedinci různé výkonnostní úrovně ve fitness. 

Cviky mohou být využity pro:

  • zvýšení výkonu
  • prevenci zranění
  • rehabilitaci

Témata probíraná v tomto kurzu:

  • teorie biomechaniky: roviny pohybu, reakční síly od podložky
  • teorie myofasciálních řetězců a jejich testování
  • nápravná cvičení (Corrective exercise) - obnova neuromuskulární kontroly a svalové souhry
  • testování myofasciálních řetězců

Pokračovat na Redcord Active Pro