Neurac® je certifikovaný kurz dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních :

Osvojíte si vědecké základy metody Neurac, biomechanické principy cvičení v závěsném systému Redcord, neuromuskulární kontrolu, psychologii bolesti ve vztahu k muskuloskeletální dysfunkci, diagnostiku a léčbu Neurac k nápravě slabých článků, snížení bolesti, obnovení rozsahu a zlepšení pohybových vzorů, Neurac klinické uvažování, Neurac testy lokální motorické kontroly i myofasciálních zřetězení k odhalení dysbalancí a dysfunkcí, komunikace s klientem, využití vibrace pro jednotlivé deficity a aplikace vibračního zařízení do lan. Tyto znalosti jsou vrcholem současného výzkumu.

 • Neurac část 1 (3 dny, 21 hodin)
 • Neurac část 2 (7 hodin denně)
 • Neurac část 3 (3 dny, 21 hodin)

Zvýhodnění:

 • 10 % sleva za včasný nákup – při zakoupení vstupenky nejméně 60 dní před začátkem akce, platí snížená cena uvedená v závorce
 • 10 % množstevní sleva – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu

Redcord® Active

Kurzy pro osobní a sportovní trenéry. Základem kurzu je teorie neuromuskulární kontroly, stabilita trupu a funkční síla, principy dávkování zátěže pro cvičení v závěsných aparátech, široká škála cviků pro různá svalová zřetězení trupu, horních i dolních končetin, základní cviky v závěsu zaměřené na kontrolu rotačních pohybů, zvyšování jejich obtížnosti s přidanými pohybovými vzory ve všech rovinách, dávkování funkčního tréninku pro zlepšení „CORE“, Multisuspension excercise – cvičení v labilním prostředí se zcela zavěšeným tělem (4 závěsné body)

 • Redcord Active Intro (2 dny, 14 hodin)
 • Redcord Active Advanced (2 dny, 14 hodin)

Zvýhodnění:

 • 10 % sleva za včasný nákup – při zakoupení vstupenky nejméně 60 dní před začátkem akce, platí snížená cena uvedená v závorce
 • 10 % množstevní sleva – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu

Workshopy, konference

Workshopy pro fyzioterapeuty zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností práce s labilním prostředím, principy třetí ruky, uvedení do klinické diagnostiky Neurac, vstupní vyšetření a podobně. Sledujte detailní program na obchod.redcord.cz. Délka workshopu je 3 hodiny.

AKCE

DATUM

MÍSTO

CENA (VČ. DPH)

Workshop Trenéři

14. 2. 2019
14:00 – 17:00

Redpoint Clinic CZ
Praha

1 200 Kč
(1 080 Kč)

Princip třetí ruky v systému Redcord Workshop

13. 6. 2019
14:00 – 17:00

Redpoint Clinic CZ
Praha

1 200 Kč
(1 080 Kč)

Workshop Děti

25. 6. 2019
14:00 – 17:00

Redpoint Clinic CZ
Praha

1 200 Kč
(1 080 Kč)

Neurac z pohledu lékaře
Ucelený fyzioterapeutický přístup

10. 9. 2019
14:00 – 17:00

Redpoint Clinic CZ
Praha

1 200 Kč
(1 080 Kč)

Úvod do metody Neurac Workshop

1. 10. 2019
14:00 – 17:00

Redpoint Clinic CZ
Praha

1 200 Kč
(1 080 Kč)

Úvod do metody Neurac Workshop

25. 10. 2019
10:00 – 13:00

Revitalis
Bratislava

46 €
(41,40 €)

Klinická diagnostika Neurac Workshop

25. 10. 2019
14:00 – 17:00

Revitalis
Bratislava

46 €
(41,40 €)

Klinická diagnostika Neurac
Workshop

31. 10. 2019
14:00 – 17:00

Redpoint Clinic CZ
Praha

1 200 Kč
(1 080 Kč)

Zvýhodnění:

 • 10 % sleva za včasný nákup – při zakoupení vstupenky nejméně 60 dní před začátkem akce, platí snížená cena uvedená v závorce
 • 10 % množstevní sleva – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu