KLINICKÁ DIAGNOSTIKA Neurac Bratislava

26.10.2018 15:00 – 18:00

Poznáte metódu Neurac?

Zveme Vás na špecifický workshop, na ktorom Vám Mgr. Alice Hamáčková predstaví potenciál NEURomuskulánej AKtivácie "Neurac" pre riešenie porúch pohybového aparátu prostredníctvom diagnostiky a cvičenia v labilnom prostrediu v aparátoch Redcord. Každoročně preide kurzami tejto nórskej metódy viac ako 100 nových fyzioterapeútov v Čechách aj na Slovensku!

Workshop je určený pre absolventov kurzov Neurac alebo workshopov Predstavenie metódy. Účastníci sa zoznámia s klinickým Neurac vyšetrením, zopakujú a prehlbí princípy neuromuskulárne aktivácie, súčasťou je predstavenie nového formátu Neurac testu. Veľká časť programu je venovaná klinickému rozhodovaniu a praktickým ukážkam.

Témy:

 • Práca s klientom
 • Odobranie anamnézy
  • Aké (ne)pokladať otázky a prečo
  • Ako štruktúrovať dialóg s klientom
  • Anamnéza bolesti
 • Vstupné vyšetrenie
  • Kineziologický rozbor
  • Funkčné testy
  • Ďalšie doplňujúce potrebné testy podľa ťažkostí klienta
 • Správny výber testu, jeho precízne prevedenie a hodnotenie