PREDSTAVENIE METÓDY Neurac Bratislava

26.10.2018 10:00 – 13:00

Poznáte metódu Neurac?

Zveme Vás na špecifický workshop, na ktorom Vám Mgr. Alice Hamáčková predstaví potenciál NEURomuskulánej AKtivácie "Neurac" pre riešenie porúch pohybového aparátu prostredníctvom diagnostiky a cvičenia v labilnom prostrediu v aparátoch Redcord. Každoročně preide kurzami tejto nórskej metódy viac ako 100 nových fyzioterapeútov v Čechách aj na Slovensku!

Predstavenie metódy Neurac pre fyzioterapeutov a trénerov, ktorí sa podieľajú na liečbe ako aj na kondičnej príprave športovcov. Vypočujete teóriu aj vyskúšate aparát Redcord Workstation Professional. Workshop je pozvánkou k absolvovaniu kurzov Neurac pre fyzioterapeutov a Redcord Active pro trenérov.

Témy:

  • Teória neuromuskulárnej kontroly a muskuloskeletálne dysfunkcie

  • Predstavenie metódy Neurac

  • Neurac testovanie za účelom identifikácie slabých článkov vo vzťahu k lokálnej motorickej kontrole a myofasciálnym reťazcom

  • Praktická ukážka diagnostiky a terapie

  • Diskusia