fbpx

Bezpečnostní oznámení

Věnujte pravidelně pozornost aktuálním informacím. Redcord komunikuje bezpečnostní oznámení obvykle prostřednictvím e-mailu, Facebooku i této webové stránky.

Redcord – Naléhavé bezpečnostní upozornění – 25. 6. 2019

Vážení zákazníci,
na základě přiloženého bezpečnostního oznámení společnosti Redcord AS Vás informujeme, že dochází k výměně všech doposud dodaných záseků lan dodávaných s aparátem Redcord Axis a to i těch, které již byly v minulosti v podobném případě měněny.

Prosím, prostudujte si pozorně přiložený dokument.

Žádáme vás, abyste bezodkladně zaslali záseky lan k Redcord Axis, které využíváte na adresu:

Ahama s.r.o.
Nám. 5. května 888/9
CZ 500 02 Hradec Králové

Nové záseky lan určené k výměně jsme již od výrobce obdrželi, a proto Vám bude obratem zaslán stejný počet záseků určených k výměně zpět. K zásilce přiložte, prosím, i dopis s uvedením přesných kontaktů, komu má být zásilka vyměněných záseků směřována ve Vaší organizaci vč. telefonního čísla s uvedením počtu přiložených záseků.

Způsob výměny záseků záměnou poštou jsme zvolili proto, aby došlo k prokazatelnému stažení všech doposud využívaných záseků z používání a bylo tak zajištěno ukončení jejich používání a zároveň jsme zajistili urychlenou výměnu plošně.

Typy záseků lan určených k výměně:

  • Všechny typy záseků lan aparátu Axis s pohyblivými součástmi
  • Zásek lan bez vodícího kolíčku pro lano v dolní části záseku

Kontaktní informace:

Aneta Blažková
obchod@redcord.cz
tel. 603 586 513