fbpx

Konference "Fyzioterapie v souvislostech" je zaměřená na fyzioterapii v léčbě, výkonu a prevenci zranění pohybového aparátu

Ve dnech 27. - 28. 4. 2017 v Praze

Cíle konference

Naší ambicí je zprostředkovat vhled do odborností jednotlivých přednášejících tak, aby péče o klienta s chronickými obtížemi, pacienta po úraze, amatérského či profesionálního sportovce, byla na maximální možné úrovni. Jsme přesvědčeni, že k úspěšné léčbě, prevenci i tréninku je zapotřebí synergie všech zúčastněných profesionálů. Zároveň chceme přinést účastníkům aktuální informace reflektující výzkumy ve světě v posledních letech. Konference je složena z přednáškové části a doprovodného programu, účast na jednotlivých částech lze zvolit samostatně.

Ke stažení: Pozvánka, Plakát, Program, Instrukce k ubytování

Pro koho je konference určena

Jsme tu pro lékaře, fyzioterapeuty i trenéry, kteří mají zájem získávat a sdílet znalosti nejen ve vlastním oboru.

Účastníkům konference nabídneme nové pohledy na terapii a detailnější vhled do vyučovaných teorií i aktuálních věděckých studií.

Obsah konference přinese odborné informace především pro následující profesionály:

 • Fyzioterapeuti, ergoterapeuti, vedoucí pracovníci a provozovatelé rehabilitačních center
 • Rehabilitační a tělovýchovní lékaři
 • Ortopedi
 • Pediatři
 • Obvodní lékaři
 • Kondiční a osobní trenéři
 • Profesionální koučové a manažeři sportovců

Program

Program

Program je sestaven s cílem zajistit pro vás nejvyšší úroveň přednášek. Pozvání přijali špičkoví odborníci a odbornice v oblasti fyzioterapie, tělovýchovného lékařství, ortopedie a dalších medicínských oborů, podílející se na léčbě, výkonu a prevenci zranění pohybového aparátu. V části fyzioterapie budeme prezentovat výsledky nejmodernějších výzkumů v oblasti Neuromusculární aktivace, realizovaných mimo jiné v posledních deseti letech a klinické zkušenosti českých i zahraničních fyzioterapeutů.

Registrace: 27. 4. 2017 (8:00 – 9:00)
Přednáškový program: 27. 4. 2017 (9:00 – 15:30) a 28. 4. 2017 (9:00 – 13:00)
Workshopy: 27. 4. 2017 (16:00 – 19:00)
Společenský večer: 27. 4. 2017 (20:00 – 22:00)

K registraci nejsou potřeba žádné speciální dokumenty, pokud dojde k úhradě faktury alespoň 3 dny před konferencí.

Workshopy a společenský večer jsou samostatnými bloky doprovodného programu a účast na nich lze samostatně doobjednat dle preferencí jednotlivých účastníků. Každý workshop trvá 45 minut a účastník se může přihlásit na kterýkoli z uvedených workshopů, případně všechny. Ceny jsou uvedeny za účast na jednotlivých workshopech.

Workshop 1 – Vibrace pro modulaci bolesti a neuromuskulární aktivaci

Øyvind Pedersen, Fyzioterapeut, Vice President pro výzkum a vzdělávání Redcord AS, Certified Neurac Provider 

Vibrace ovlivňuje řadu mechanoreceptorů, což vede k obrovskému nárůstu proprioceptivního vstupu do centrálního nervového systému. Výzkum ukázal, že vibrace jsou účinné při snižování muskuloskeletální bolesti. Efekt lze vysvětlit oběma: periferním i centrálním mechanismem. Když se přidává vibrace ke správnému zatížení svalů, je zdokumentováno, že EMG aktivita je významně zvýšena. Tato kombinace snížení bolesti a zvýšené svalové aktivity je účinným způsobem, jak obnovit bezbolestné a funkční pohybové vzory.

Workshop 2 – Skupinový trénink v labilním prostředí
Bc. Zdeňka Šimánková, fyzioterapeut Redpoint Clinic CZ

Workshop je zaměřen na ukázku skupinového kondičního cvičení v závěsném systému Redcord®. Obsahuje krátkou terapeutickou část k seznámením se s aparátem Redcord®, Redcord Axis® a dávkováním zátěže při skupinovém cvičení. Hlavní částí je ukázka kondičního skupinového cvičení pod vedením terapeuta Redpoint Clinic CZ. Cvičící budou sportovci, kteří absolvovali léčbu a kondiční cvičení v Redpoint Clinic CZ. Na závěr bude prostor pro dotazy, případně vyzkoušení si některých cviků.

Workshop 3 – Diagnostika Neurac®
Mgr. Alice Hamáčková, vedoucí fyzioterapeut Redpoint Clinic CZ, Certified Neurac Provider, Neurac Instructor

Praktický workshop zaměřený na diagnostiku pomocí Neurac® testu vedoucí k odhalení slabých článků myofasciálních zřetězení. Biomechanické principy zvyšování a snižování obtížnosti testovacích pozic, jejich hodnocení a zaznamenání do protokolu.


Rádi bychom Vás pozvali na společenský večer pořádaný v rámci konference Fyzioterapie v souvislostech 2017. V průběhu večera budete mít možnost navázat neformální kontakty s přednášejícími i s ostatními účastníky a partnery konference.

Společenský večer se koná v hotelu DUO Praha 27.4.2017 od 20:00 hod. do 22:00 hod. Součástí večera je večeře formou rautu včetně nápojů a certifikování nových Certified Neurac Providerů.

Certifikáty osobně předá Mgr. Alice Hamáčková, Neurac Instruktor pro Českou republiku a Slovenskou republiku, distributorka systému Redcord a vedoucí fyzioterapeutka Redpoint Clinic CZ a Øyvind Pedersen, Vice President of Education, Research and Development a Senior Neurac Course Instructor and Instructor Trainer společnosti Redcord AS Norsko.

Den 1
9:0045′Bolest a její vliv na neuromuskulární kontrolu Øyvind Pedersen
10:0045′Mechanizmy řízení svalové kontrakce Assoc. Prof. Jakub Otáhal MD, Ph.D.
10:4515′Přestávka s kávou a občerstvením  
11:0040′Neuromuskulární aktivace Mgr. Alice Hamáčková
12:0060′Oběd formou bufetu  
13:0030′Zdroje energie pro sval Doc. MUDr. Jiří Radvanský CSc.
13:3015′Vhodné cvičení pro klienty vyššího věku Doc. MUDr. Jiřina Máčková CSc.
13:4520′Skupinové cvičení seniorů v Redcordu Mgr. Miroslava Bugnerová
14:0520′Syndrom bolestivého třísla z pohledu chirurga MUDr. Josef Maurer
14:2530′Diagnostika a léčba následků svalového zranění z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Alice Hamáčková
14:5520′Golf a Redcord – zkušenosti s kondičním tréninkem a fyzioterapií Ing. Anna Dzurenda
15:1545′Přestávka s kávou a občerstvením, úprava sálu  
16:00
17:00
18:00
45′Workshop 1
Vibrace pro modulaci bolesti a neuromuskulární aktivaci
 Øyvind Pedersen
16:00
17:00
18:00
45′Workshop 2
Skupinový trénink v labilním prostředí
 Bc. Zdeňka Šimánková
16:00
17:00
18:00
45′Workshop 3
Diagnostika Neurac
 Mgr. Alice Hamáčková
     
20:00120′Společenský večer, rautová večeře, vyhlášení Certified Neurac Providerů
Den 2    
9:0050′Diferenciální diagnostika poruch vestibulárního systému As. PhDr. Ondřej Čakrt Ph.D.
10:0045′Léčba pacientů s neuromuskulární disfunkcí krku Øyvind Pedersen
10:4515′Přestávka s kávou a občerstvením  
11:0040′Kognitivní motorické chování s využitím terapie v popruzích 
Waldrik Eelco Janssen, Fyzioterapeut Holandsko
11:4015′Rameno – historie MUDr. Alena Šnoplová
11:5515′Rameno – současnost MUDr. Miriam Toppischová
12:1020′Léčba pacientů s omezenou hybností pletence ramenního Bc. Jan Brázda
12:3020′Ukončení  

Konference Fyzioterapie v souvislostech se skládá z několika součástí. Každou součást je možno objednat zvlášť dle výběru účastníka.

Přednáškový program
Workshopy (Nejsou součástí ceny přednáškového programu)
Společenský večer (Není součástí ceny přednáškového programu)

Součástí společenského večera je večeře s nápoji formou rautového stolu, neformální setkání s ostatními účastníky a přednášejícími, předání certifikátů čerstvým držitelům titulu Certified Neurac Provider certifikovaným pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Součástí bude rautové občerstvení a pohodový zábavný program

Přednášející

Øyvind Pedersen
Fyzioterapeut, Vice President for Education Research & Development Redcord AS, Certified Neurac Provider

 Øyvind Pedersen absolvoval v roce 2000 University College v Oslo, Norsko, obor fyzioterapie. Øyvind přináší rozsáhlé zkušenosti v rehabilitaci pohybového aparátu a neurologických poruch a je certifikován na nejvyšší úrovni v metodě Neurac. V posledních letech je nedílnou součástí vývojového týmu metodiky Neurac vedoucí ke snížení bolesti a spoluautorem vzdělávacího programu Redcord. Vyučoval více než 100 Neurac kurzů v Evropě a ve Spojených státech amerických.

Assoc. Prof. Jakub Otáhal MD, Ph.D.
Člen Fyziologického ústavu České akademie Věd

Doc. Otáhal se zabývá neurofyziologií ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Zaměřuje se především na studium příčin vzniku získané epilepsie, tedy epilepsie, která vzniká na podkladě jiného primárního onemocnění. Nejčastěji se jedná o úrazy hlavy, cévní mozkové příhody a nádorová onemocnění mozku.

Přednáší na Fakultě tělesné výchovy a sportu, katedře anatomie a biomechaniky

Mgr. Alice Hamáčková
Vedoucí fyzioterapeutka Redpoint Clinic CZ, Certified Neurac Provider

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeutka ve FN Hradec Králové a následně pokračovala ve své privátní ordinaci. Od roku 1997 využívá v klinické praxi systém Redcord v léčbě chronické bolesti a principy obnovy neuromuskulární kontroly.
Od roku 2000 organizuje odborné kurzy a vzdělává fyzioterapeuty a lékaře v ČR a SR, přednáší na zahraničních konferencích. Je držitelkou certifikátu Certified Neurac Provider a Certified Neurac Instructor.
V roce 2006 založila soukromé nestátní zdravotnické zařízení Redpoint Clinic CZ, které působí v Praze a Hradci Králové, kde vede tým fyzioterapeutů.

Doc. MUDr. Jiří Radvanský CSc.
Primář Oddělení tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole

Doc. MUDr. Jiřina Máčková CSc.
Oddělení tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole

Doc. MUDr. Jiřina Máčková se podílela na vyšetřování funkční zdatnosti české populace v IBP 1968 – 1975, pro ČSTV mladých sportovců v TSM 1979-1983, mezinárodním programu zdatnosti dětí a mládeže 12 – 20 let v Novém Městě 1984 – 1988, fyzická zdatnost a RF ICHS u sportovců starších 45 let 1980-2000.
Pracovala ve zdravotní komisi ČSTV, zdravotní komisi lyžování, ve výboru České společnosti tělovýchovného lékařství.
Od roku 1993 až dosud je vedoucí redaktorkou odborného časopisu “Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca”, od 2005 až dosud předsedkyní akreditační komise MZ pro obor tělovýchovné lékařství.

Mgr. Miroslava Bugnerová
Fyzioterapeutka, Redpoint Clinic CZ

V roce 2016 dokončila studium fyzioterapie na fakultě ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě. Předchozí studium absolvovala na fakultě Zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci. Cvičení v aparátu Redcord se věnuje od roku 2014, po absolvování odborných kurzů metody Neurac vedených Mgr. Alicí Hamáčkovou. Od roku 2016 je součástí týmu fyzioterapeutů v Redpoint Clinic CZ.

MUDr. Josef Maurer
Chirurg a traumatolog, Privátní ambulance a poradna pro pohyb. aparát Praha

Spojil své medicinské zaměření se sportem. Po vstupu na lékařskou fakultu v roce 1972 se stal trenérem mládeže v basketbalu. Po promoci v roce 1978 pracoval téměř dvacet let na chirurgickém oddělení Nemocnice ministerstva vnitra v Praze. Vykonával funkce trenéra postupně u mládeže, ženského družstva, juniorských reprezentací a posledních šest let (1992-1998) u špičkového mistrovského družstva mužů v USK Praha. V té době působil jako lékař u družstva juniorské i seniorské reprezentace.
Postupně, již jako traumatolog chirurgického oddělení, inklinoval k moderní artroskopické operativě kolenních kloubů a léčbě pohybového aparátu sportovců. Od roku 1998 otevřel privátní ambulanci a poradnu pro pohybový aparát. Ve stejném roce se stává také šéflékařem SK Slavia Praha (fotbal). V současnosti se plně věnuje své medicínské praxi.

Ing. Anna Dzurenda
Dvojnásobná mistryně ČR a reprezentantka ČR v golfu v seniorské kategorii

Anna Dzurenda je aktivní golfistkou. Golf hraje 15 let, je držitelkou několika českých i zahraničních titulů. Více než rok se věnuje tréninku v labilním prostředí závěsného systému pomocí metody Neurac společně s dalšími hráčkami golfové seniorské reprezentace. Velice úzce spolupracuje s Mgr. Alicí Hamáčkovou na osobním rozvoji kondice, výkonu a prevenci zranění.

Bc. Jan Brázda
Fyzioterapeut, Redpoint Clinic CZ

V roce 2014 dokončil studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cvičení v aparátu Redcord a rozšiřování znalostí v metodě Neurac se věnuje od roku 2010. Postupným vývojem v rámci klinické praxe v Redpoint Clinic Praha a absolvování odborných kurzů v metodě Neurac pod vedením Mgr. Alice Hamáčkové, se stal v roce 2016 instruktorem kurzů Neurac I. V současné době je členem týmu fyzioterapeutů v Redpoint Clinic.

As. PhDr. Ondřej Čakrt Ph.D.
Odborný asistent Kliniky rehabilitace a TVL 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Praze Motole

V roce 2013 dokončil postgraduální studium neurověd a složil rigorózní zkoušku z kinantropologie na Karlově Univerzitě. Zabývá se problematikou rehabilitace pacientů s onemocněním vestibulárního systému. Je členem The International Society for Posture & Gait Research. V rámci studijních pobytů aktivně spolupracuje s Center for Balance Disorders – Baylor College of Medicine Houston, USA a Ear and Hearing Center – Center for Balance Disorders, University of Pittsburgh, USA. Publikoval 25 odborných prací (16 v  impaktovaných časopisech) a několik kapitol v knihách.

Waldrik Eelco Janssen
fyzioterapeut Holandsko

Fyzioterapií se zabývá již více než 38 let. Je specialistou na práci se závěsnými popruhy a v minulosti spolupracovníkem při vzdělávání v S-E-T konceptu, což byl předchůdce metody Neurac. Je blízkým spolupracovníkem Mgr. Alice Hamáčkové, se kterou spolupracuje již 20 let.

MUDr. Alena Šnoplová
Ambulantní specialistka v rehabilitaci a fyzikální medicíně, Privátní praxe Pardubice

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Atestace I. stupně z Vnitřního lékařství (1982), II. Atestace z Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (1990).
Je členkou v odborných společnostech:

 • Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
 • Společnost pro výzkum a léčbu bolesti ČLS JEP
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
 • Česká podiatrická společnost

V roce 1984 absolvovala Základní kurz manuální medicíny pod vedením doc. MUDr. Eva Rychlíkové a prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., Kurz manuální medicíny pro školitele absolvovala v roce 1991. Je školitelkou v kurzech manuální medicíny v organizaci NCO-NZO Brno.

MUDr. Miriam Toppischová
Specialistka ordinace léčené rehabilitace a lektorka myoskeletální medicíny, Privátní praxe Ústí nad Orlicí

Absolventka Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Kalovy. Atestace I. stupně z Vnitřního lékařství (1979), II. Atestace z Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (1985). V letech 1975 -1981 lékařka interního oddělení nemocnice Ústí nad Orlicí, v období 1981 -1992 přednostka rehabilitačního oddělení nemocnice Ústí nad Orlicí, pravidelně přednáší na odborných akcích. Od roku 1992 do současnosti působí jako soukromá ambulantní specialistka oboru Rehabilitace a fyzikální medicíny.
Je členkou v odborných společnostech:

 

 • Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP – členka výboru
 • Společnost pro výzkum a léčbu bolesti ČLS JEP
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
 • Česká podiatrická společnost
 • Společnost akupunktury
 • Společnost flebologie

Místo, doprava a ubytování

Místo konání: Hotel DUO, Adresa: Teplická 492/19, 190 00 Praha, stanice metra C Střížkov cca 400 m
Doprava a ubytování nejsou součástí cenové nabídky. V případě zájmu o ubytování v hotelu DUO klikněte ZDE (Do kolonky „Promo/korporátní kód“ vložte heslo Redcord2017, poté Aktualizovat). Pro více instrukcí k rezervaci ubytování klikněte zde.

Ceny a zvýhodnění

Přednáškový program: 27. 4. 2017 9:00 – 15:30 a 28. 4. 2017 9:00 – 13:00
Workshopy: 27. 4. 2017 16:00 – 19:00 (workshopy začínají každou celou hodinu a opakují se)
Společenský večer: 27. 4. 2017 20:00 – 22:00

Fyzioterapie v souvislostech 2017
Přednášková část
27. 4. 2017 9:00 – 15:30
28. 4. 2017 9:00 – 13:00
2 400 Kč
Workshop 1 (45 min.)
Vibrace ve fyzioterapii
27. 4. 2017 16:00 – 19:00400 Kč
Workshop 2 (45 min.)
Skupinový trénink v labilním prostředí
400 Kč
Workshop 3 (45 min.)
Diagnostika Neurac
400 Kč
Společenský večer27. 4. 2017 20:00 – 22:00500 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.

Při objednání 4 a více vstupenek stejné položky, obdržíte slevu ve výši 10%.
Součástí ceny je občerstvení v průběhu konference a workshopů. Součástí ceny společenského večera je večeře a nápoje formou rautového stolu.
Workshopy začínají v 16:00, 17:00 a 18:00 hodin a všechna témata se zopakují. Každý zájemce tak má možnost se zúčastnit všech témat.
Součástí cen není ubytování ani doprava.

Registrovaná vzdělávací akce celoživotního vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, Číslo akreditace: 0099/16/2006. Odborný garant: MUDr. Alena Šnoplová, odborná lékařka pro léčebnou rehabilitaci, IČ: 44394373, Pracoviště: Kosmonautů 321, 530 09 Pardubice, Počet kreditů pro členy ČLK za účast: 10, Akce je registrována UNIFY ČR, počet kreditů 8.

Konktaky

www.fyzioterapievsouvislostech.cz

Telefon: +420 730 517 397, e-mail: obchod@redcord.cz

Konferenci pořádá: AHAMA s.r.o., nám. 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové, provozovatel Redpoint Clinic CZ, distributor vybavení Redcord pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Pokud máte zájem prezentovat Vaši společnost nebo produkty v rámci konference, kontaktujte prosím Milana Ptáčníka, tel. 602 112 658, milan.ptacnik@redpoint-clinic.cz

Partneři konference

Děkujeme partnerům konference

Redcord CZ & SK – prodej a servis vybavení Redcord pro Českou republiku a Slovenskou republiku, vzdělávání fyzioterapeutů v metodě Neurac

Busines Lease s.r.o. – operativní leasing automobilů

Eureko

Zimmer

Ozonicon

Promedent

Torf-Ziegler