fbpx

Certified NEURAC® Practitioner

Certifikovaným poskytovatelem metody Neurac, nebo-li Certified Neurac Practitioner, může být pouze registrovaný fyzioterapeut, který absolvoval kompletní Neurac program a používá Redcord Workstation Professional a Redcord Stimula.

 

Profesní vývoj:

1. Exkluzívní přístup k případovým studiím:

  • Článkům s tipy a poznatky a vědeckými novinkami
  • Klinickým radám a vedení ze strany vedoucích lékařů Neurac
  • Zprávám a novinkám o Neurac® a Redcord®

2. Stáže na klinice Redcord v Lysakeru v Norsku za zvláštních podmínek

Marketing na úrovni Certified Neurac Practitioner

Zalistování na internetových stránkách Redcord AS se jménem, fotografií a informacemi o vzdělání, zkušenostech a kontaktními informacemi

Právo používat logo Redcord a ochrannou známku Neurac® na pracovišti, v reklamě a marketingových materiálech na propagaci Vašich dovedností a služeb, v souladu s kritérii vymezenými v dodatku B

Redcord a jeho spolupracovníci budou podporovat mezinárodní síť certifikovaných poskytovatelů Neurac (Certified Neurac Practitioner) prostřednictvím příslušných komunikačních kanálů, včetně sociálních médií a na mezinárodních akcích

Dovednosti absolventa cyklu Certified Neurac Practitioner

Bude schopen pochopit vědecké zázemí, definice, biomechaniky a základní principy Redcord závěsného cvičení a metody Neurac®

Bude schopen pochopit teorii na neuromusculární kontroly, fyziologie bolesti a jejich souvislost s dysfunkcí různých částí pohybového aparátu

Bude schopen provést Neurac test lokální pohybové kontroly a myofasciálních zřetězení, aby zjistil nerovnováhu a dysfunkce (slabá místa) v biomechanických zřetězeních

Bude moci účinně uplatňovat individuální léčbu Neurac k napravení slabých článků, snížit bolest, obnovit ROM a zlepšovat funkční pohybové vzory

Bude moci využít Neurac proces klinického uvažování v každodenní praxi vedoucí k optimálním klinickým výsledkům

Certified Neurac Practitioner se zaměří na správnou komunikaci s klienty, poskytne pacientovi dobré znalosti o jeho stavu a vysvětlí podstatu léčby Neurac

CNP zprostředkuje pokračování péče pacientovi předepsáním efektivních domácích cvičebních programů, které motivují pacienta a zajistí dlouhodobé sledování pacienta

CNP bude mít výsledky