fbpx

Vzdělávání pro trenéry

Vzdělávání fyzioterapeutů probíhá ve vzdělávacích akreditovaných pracovištích fyzioterapie Redpoint Clinic CZ Praha a Hradec Králové. Již více než 20 let nabízíme vzdělávací kurzy Neurac a workshopy pro fyzioterapeuty, semináře pro lékaře i kurzy Redcord Active pro trenéry. Několikrát do roka nabízíme i vzdělávání pro profesionální a amatérské sportovce. Kurzy jsou založené na konceptu společnosti Redcord AS Norsko a naší vlastní studijní činnosti a praxi. Lektorkami kurzů v České republice a na Slovensku jsou Mgr. Alice Hamáčková a Mgr. Alice Pernicová.

V rámci vzdělávání pro osobní trenéry, instruktory a jiné profese v oblasti wellness a fitness byl vyvinut unikátní vzdělávací program, který zahrnuje 3 úrovně kurzů.

Struktura kurzů Active

Struktura kurzů Acitve - Verze pro mobily

Cvičení v Redcordu se využívá v individuálním tréninku, pro cvičení v malých skupinách nebo doma. Trénink vede nebo vytváří certifikovaný osobní trenér, instruktor či jiný profesionál z oblasti wellness a fitness.

Klientům se zraněním a bolestí pohybového aparátu by měla být trenérem doporučena terapie Neurac®, která spadá do kompetence fyzioterapeuta. (Metoda Neurac ve svých postupech využívá aparát Redcord®, ale je léčebnou metodou indikovanou na základě vyšetření lékařem či fyzioterapeutem.)

Využití Redcordu ve cvičení umožňuje:

 • Zlepšení funkční síly
 • Zvýšení výkonu
 • Prevenci zranění
 • Zlepšení zdraví a kondice
 • Variabilitu tréninkur

Redcord je řešení tréninku, kde aplikujete vysokou obtížnost cviků bez nutnosti velkého mechanického zatížení, s využitím klíčových biomechanických principů, které optimálně zvyšují svalovou aktivaci a funkci.

Při cvičení v Redcordu využíváme:

 • Cvičení s vlastní vahou
 • Nestabilitu lan
 • Pohyby v různých rovinách i rotačních
 • Přesné a postupné zvyšování či snižování zátěže a obtížnosti během cvičení
 • Pohyby bez bolesti

Record Active Introduction je dvoudenní kurz pro účastníky s předchozí zkušeností s tréninkem a pro ty, kteří mají dobrý zdravotní stav. Kurz je určen pro certifikované osobní trenéry, pilates instruktory a ostatní profesionály pracující ve fitness a wellness prostředí a také pro domácí trénink. Kurz Vám přinese vědomosti, znalost definic a základních principů pro cvičení v labilním prostředí s využitím vybavení Redcord. 

Témata zahrnutá v kurzu (kurz se skládá ze dvou částí):

1. Redcord Active Introduction:

Základy teorie neurocmuskulární kontroly, stabilita trupu:

o Myofasciální řetězce, neuromuskulární kontrola a funkční síla
o Lokální a globální svalové systémy, core control a funkční posilovací cvičení
o Biomechanické principy vztažené k suspenčním cvikům

Praxe:

o Základní suspenční cviky pro různé myofasciální řetězce zahrnující region středu těla a horní a dolní končetiny
o Progrese cviků v pozicích na zádech, břiše, boku, stoje, kleku a nastavení výchozích pozic

2. Redcord Active Multi-Suspension (Cvičení v labilním prostředí) s zcela zavěšeným tělem (4 závěsné body):

Teorie:

o Funkční síla a funkční stabilita
o Funkční trénink a funkční posilovací cvičení
o Senzomotorický systém, neuromuskulární kontrola a neuromuskulární trénink
o Princip variace a její praktické využití
o Rotační síla a principy progrese rotace
o Multi-suspenční cviky

Praxe:

o Základní suspenční cviky zaměřující se na kontrolu rotační nestability, progrese s přidanými, trojrozměrnými pohybovými vzory
o Rotační cviky v supine, prone pozici zaměřující se na rotační kontrolu
o Cvičení ve stoji pro dolní část těla
o Cvičení pro horní část těla s využitím rotační nestability, progrese s přidanými, trojrozměrnými pohybovými vzory
o Multi-suspenční cviky v pozicích na zádech, břiše a nastavení výchozí pozice těla

Redcord Active (metoda) je vyvinutá společně s fitness a wellness profesionály pro zlepšení zdraví a kondice obyvatelstva. 

Typickou součástí muskuloskeletálních onemocnění je inaktivita svalů, vznikající v důsledku bolesti, zranění, přetížení, špatného zatížení nebo neaktivity. Následkem změněné aktivace svalů, vznikají další omezení v pohybu, deficit výkonnosti a časté chronické bolesti. Tyto okolnosti představují významnou léčebnou výzvu pro profesionální terapeuty, ohrožují kvalitu života a jsou významným rizikovým faktorem ohrožujícím dlouhou a úspěšnou kariéru sportovce. Obnova a zlepšení optimální neuromuskulární funkce a funkční síla chrání tělo a zvyšuje kvalitu života, nemluvě o výkonu.

 

Po dokončení tohoto Redcord Active Introduction kurzu se naučíte některé cviky, které vedou k bezbolestnému a více funkčnímu životu. 

Cvičení v systému Redcord jsou zároveň základy pro mnohem specifičtější cvičení, která jsou součástí velmi pokročilého osobního tréninku, sportovního výkonu i teoretických kurzů. Redcord „Medical Exercises“ jsou využívána profesionálními terapeuty k úspěšné léčbě muskuloskeletálních a motorických funkčních poruch. U sportovců se aplikují s cílem předejít zraněním. Redcord vybavení bylo vyvinuto za pomoci zdravotních a fitness odborníků, aby bylo komplexním řešením pro budování core stability a zlepšení rovnováhy, flexibility a funkční síly.

Jednoduchost a účinnost Redcord cvičení s využitím Redcord vybavení, z něj činí nezbytnou součást silového tréninku a alternativu pro každodenní domácí trénink.

Tento kurz je určen pro účastníky, kteří mají zkušenost s tréninkem a mají dobrý zdravotní stav. Je určen pro certifikované osobní trenéry, Pilates instruktory a další profesionály, kteří pracují v oblasti wellness a fitness. Předpokladem účasti je úspěšné absolvování kurzu Redcord Active Introduction a zároveň na něho navazuje. Kurz je vytvořen pro trenéry, kteří pracují s jedinci různé výkonnostní úrovně ve fitness, jehož cviky mohou být využity pro zvýšení výkonu, prevenci zranění, nebo k rehabilitaci.

Témata zahrunutá v tomto kurzu:

Teorie:

o Roviny pohybu
o Reakční síla podložky
o Myofasciální řetězce, stabilizace pomocí svalů a aktivita svalů trupu (core control)
o Kinetická zřetězení a slabé články
o Screening pohybu a testy kinetických zřetězení
o Nápravná cvičení a principy postupného zvyšování zátěže
 
Praxe:
 
o Redcord Movement Screen – jak hodnotit aktivní funkční pohyb
o Testování kinetických zřetězení – jak hodnotit funkci biomechanických zřetězení
Hodnocení stavu klienta – nálezy a jejich kritické hodnocení
Aktivace lokálních stabilizátorů v oblasti beder a pánve
Nápravná cvičení k odstranění slabých článků a principy postupného zvyšování zátěže za

Při cvičení v Redcordu využíváme:

 • Cvičení s vahou vlastního těla (často označováno jako uzavřený kinetický řetězec)
 • Labilitu
 • Pohyb v několika rovinách zároveň
 • Přesné dávkování zátěže
 • Bezbolestný pohyb

Pro muskuloskeletální poruchy je charakteristická změněná neuromuskulární kontrola, což je způsobeno bolestí, zraněním nebo inaktivitou. To vše vede k omezení pohybu, deficitu funkce a často k chronické bolesti nebo jejímu častému opakování. To je pro fyzioterapeuty velká výzva. Obnova a podpora optimální neuromuskulární funkce a funkční síly zlepšuje normální fungování, pomáhá se zvládáním každodenních činností a zvyšuje kvalitu života.

 

Po dokončení kurzu Redcord Active Advanced budete umět použít testovací postupy a nápravná cvičení Redcord. 

 

Postupy z Redcord Medical by měli po užívat pouze profesionální fyzioterapeuti. Ti se s jejich  pomocí  mohou u sportovců vypořádat s poruchami muskuloskeletálního systému i motorických funkcí, případně zabránit  vzniku takových poruch. Nástroje Redcord vyvíjeli zdravotníci ve spolupráci s odborníky na fitness. Pomocí  těchto nástrojů je možné budovat stabilitu core, vylepšovat rovnováhu a flexibilitu a zvyšovatfunkční sílu. Jednoduchost a efektivita cvičení v Redcordu (s využitím nástrojů Redcord) z těchto nástrojů činí základní doplněk konvenčního posilovacího tréninku. Zároveň jde i o určitou  alternativu tohoto tréninku, kterou může člověk využívat každý den.

 

Tento kurz navazuje na kurz Redcord Active Advanced!

Redcord Active Pro je certifikačním kurzem programu Record Active. Účastníci, kteří úspěšně završí dvoudenní kurz zkouškou, mohou získat certifikát “Redcord Active Specialist”. Tento titul Vám dáva příležitost se stát součástí mezinárodního registru vysoce kvalifikovaných profesionálů. 

Výhody:

 • Mezinárodní kvalifikace, která prokazuje Vaši profesionalitu ve cvičení v závěsu
 • Přístup k prezentacím, vědeckým informacím a novinkám
 • Uvedení v Redcord registru doporučovaných specialistů

Témata probíraná v kurzu:

 • Coaching, komunikace a motivace
 • Vytváření osobních cvičebních plánů