fbpx

Workshopy

Pravidelně organizujeme Workshopy pro lékaře, fyzioterapeuty či trenéry, kde se zaměřujeme buď na seznámení se samotnou metodou Neurac či principy cvičení v závěsných aparátech. Cílem je prohloubení znalostí a dovedností práce s labilním prostředím, principy třetí ruky, uvedení do klinické diagnostiky Neurac, vstupní vyšetření a podobně.

Délka workshopu zpravidla bývá 3 hodiny.

Pokud zaškrtnete “líbí se mi” a “sledovat” na naší stránku Facebooké stránce www.facebook.com/redcordczsk. Budete o těchto akcích pravidelně informováni.

Případně můžete sledovat nabídku workshopů i kurzů na www.redcord.cz/vzdelavani/vzdelavaci-program/.

Workshop Úvod do metody Neurac

Uvažujete o vlastním rozvoji? Jakou metodou se zabývat abyste svým klientům poskytovali péči, která má vysoký a dlouhodobý léčebný efekt? Slyšeli jste už někdy o metodě Neurac? Na workshopu Vás seznámíme se základními principy cvičení v labilním prostředí systému Redcord a metodu Neurac za účelem léčby a rehabilitace.

Účastníci se seznámí s využitím fyzioterapeutické metody Neurac (Neuromuskulární aktivace). Workshop je úvodem k vzdělání v rámci certifikovaného kurzu Neurac, které vychází z nejnovějších výzkumů a dlouhodobých vědeckých poznatků v oblasti cvičení a aktivní rehabilitace.

Budeme se také věnovat otázce, proč využíváme labilního prostřední při cvičení s vlastní váhou těla a vibrace u pacientů s poruchou neuromuskulární kontroly.

Neurac® (Neuromuscular activation):

 • Je léčebná metoda, určená k obnově funkčních pohybových vzorců, pomocí vysoké úrovně neuromuskulární stimulace
 • Vychází z precizní diagnostiky a speciálních terapeuticky přesně dávkovaných cvičení v aparátech Redcord®

Cílem léčebné metody je odstranění bolesti a obnovení funkčních motorických vzorů. Neurac® léčba zlepšuje svalovou souhru a zaměřuje se na příčinu problému – nejen na symptomy.

Zaměření workshopu

 • Teorie neuromuskulární kontroly a muskuloskeletální dysfunkce
 • Představení metody Neurac
 • Neurac testování za účelem identifikace slabých článků ve vztahu k lokální motorické kontrole a myofasciálním řetězcům
 • Praktická ukázka diagnostiky i terapie
 • Diskuse

Nabízená cena obsahuje účastnický poplatek na workshopu. Ubytování a strava nejsou součástí ceny kurzu.

Doporučujeme si vzít s sebou pohodlný sportovní oděv a obuv.

Workshop Princip třetí ruky v systému Redcord

Workshop je určen především pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty na lůžkových odděleních, stacionářích. Osvojíte si využití závěsného posuvného systému, který umožňuje nacházet výchozí a bezpečné pozice pro cvičení s klientem, pracovat v odlehčení jednotlivých částí těla v komfortních pozicích pro klienta.

Redcord je jednoduchý závěsný systém, který poskytuje velké spektrum diagnostických možností pro terapeuty, kteří ho využívají (metoda Neurac). Na lůžkových odděleních je ale hlavně důležitým nástrojem pro každodenní rehabilitační a často i ergoterapeutickou péči.  Systém lan a popruhů umožňuje nacházet výchozí a bezpečné pozice pro cvičení s klientem, pracovat v odlehčení jednotlivých částí těla v komfortních pozicích pro klienta, díky využití biomechanický principů aparátu lze zahájit aktivní terapii klienta na lůžku, jakmile to dovolí jeho zdravotní stav, přesto, že jeho mobilita a soběstačnost mohou být velmi omezeny.

Své uplatnění má Redcord i v pasivních terapiích jako jsou měkké techniky (lepší výchozí pozice pro klienta), PIR , trakce, cvičení pasivních rozsahů v kloubu či aktivní cvičení v odlehčení. Redcord je velmi široce využitelný na odděleních ortopedie, neurologie, dětské rhb, gynekologie, chirurgie, spinálních jednotkách, gerontologie, všude tam kde potřebujeme pacienta co nejdříve aktivovat či udržet v co největší mobilitě a předejít případným komplikacím z nedostatku aktivity pohybového systému.

Nedílnou součástí práce s Redcordem je též psychická složka – motivace pacienta a pocit bezpečí v cvičebních polohách.

Využití Redcordu v prostředí lůžkové péče:

 • Úlevová pozice pro pacienta na lůžku
 • Polohování
 • Možnosti časné rehabilitace
 • Aktivace pacienta na lůžku
 • Snížení fyzické námahy pro fyzioterapeuta

Principy – využití biomechanických principů pro dávkování zátěže a obtížnosti cviků pro pacienta.

Využíváme:

 • Suspenční body ( body závěsu)
 • Umístění popruhů na těle
 • Využití dopomoci elastických lan
 • Využití odporu elastických lan
 • Délka páky
 • Výška popruhu

Praktické ukázky cvičení využití Redcordu:

 • Dolní končetina
 • Horní končetina
 • Oblast pánve
 • Krční, hrudní a bederní páteř
 • Pozice na zádech
 • Pozice na boku
 • Pozice v sedu
 • Pozice ve stoji či kleku
 • Nácvik přenosu váhy v sedu a stoji
 • Nácvik sedání a vstávání s využitím

Workshop Klinická diagnostika Neurac

Workshop “Klinická diagnostika Neurac” je určen pro absolventy kurzů Neurac 1 nebo Neurac 2.

Teoretická část (30 minut)

 • Neurac Test Protokol – vysvětlení nového formátu, komunikace s pacientem

Praktická část (150 minut)

 • Práce s klientem
 • Odebrání anamnézy
  • Jaké pokládat/nepokládat otázky a proč
  • Jak strukturovat dialog s klientem
  • Anamnéza bolesti
 • Vstupní vyšetření
  • Kineziologický rozbor
  • Funkční testy
  • Další doplňující potřebné testy dle obtíží klienta
 • Relevantní testy Neurac
  • Správný výběr testu, jeho precizní provedení a hodnocení
  • Vyplnění nového Neurac Test Protokolu
 • Praktická ukázka a provedení terapie
 • Hodnocení efektu terapie 
 • Diskuze

Chcete se zúčastnit workshopu v roli klienta při vstupním vyšetření? Ozvěte se nám na recepce@redpoint-clinic.cz, případně tel. čísle +420 730 517 397.

Workshop Příprava na kurz Neurac 3

Workshop “Příprava na kurz Neurac 3 je určen pro všechny zájemce, kteří plánují absolvovat 3. část certifikovaného kurzu Neurac. Cílem je umožnit Vám zopakovat si klíčové body z teorie i praxe metody Neurac, které jste měli možnost se naučit v kurzech Neurac 1 a Neurac 2.

Jednodenní workshop povede Certified Neurac Practitioner & Instructor Mgr. Alice Hamáčková.

Společně si zopakujeme témata:

 • Teorie neuromuskulární kontroly a muskuloskeletální dysfunkce
 • Pomocná ruka asistující během terapie
 • Neurac testování za účelem identifikace slabých článků ve vztahu k lokální motorické kontrole a myofasciálním řetězcům
 • Neurac terapie pro lokální motorickou kontrolu a myofasciální řetězce
 • Teorie neuromuskulární kontroly a muskuloskeletální dysfunkce pro konkrétní část těla včetně standardního režimu Neurac testování
 • Modifikovaná cvičení cílená na myofasciální řetězce a neuromuskulární reedukaci
 • Klinické rozvahy ohledně Neurac testování a Neurac terapie
 • Pokročilé Neurac testování a léčba pro lokální motorickou kontrolu a myofasciální řetězce
 • Základy použití vibrací

Podmínkou účasti je absolvování celého kurzu Neurac 2.

Workshop Neurac z pohledu lékaře

Specializovaný workshop pro lékaře o léčbě chronické bolesti pohybového aparátu metodou Neurac s výborným léčebným efektem.

Neurac® ucelený fyzioterapeutický přístup

 • Léčíte pacienty s chronickou nebo opakující se bolestí zad?
 • Znáte význam využití Neurac Testu pro správné stanovení léčebného postupu?
 • Setkali jste se s efektem Neurac léčby u bolestivých pacientů?
 • Rozlišujete léčbu pacientů s poruchou řízení pohybu a pacientů s omezenou svalovou silou?
 • Odlišujete ve své diagnostice funkční a strukturální stabilitu?

Zveme Vás na workshop vedený Mgr. Alicí Hamáčkovou, vedoucí fyzioterapeutkou Redpoint Clinic CZ a certifikovanou školitelkou a poskytovatelkou metody Neurac pro Česko a Slovensko.

Workshop Vám odpoví na tyto I další otázky a zároveň Vám přináší rozšíření poznání, jak zajistit dlouhodobý efekt terapie. Budeme se také věnovat otázce, proč využíváme labilního prostřední při cvičení s vlastní váhou těla a vibrace u pacientů s poruchou neuromuskulární kontroly.

Neurac® (Neuromuscular activation):

 • Je léčebná metoda, určená k obnově funkčních pohybových vzorců, pomocí vysoké úrovně neuromuskulární stimulace
 • Vychází z precizní diagnostiky a speciálních terapeuticky přesně dávkovaných cvičení v aparátech Redcord®

Cílem léčebné metody je odstranění bolesti a obnovení funkčních motorických vzorů. Neurac® léčba zlepšuje svalovou souhru a zaměřuje se na příčinu problému – nejen na symptomy.

Obsah workshopu:

 • Představení metody Neurac
 • Diagnostika lokální motorické kontroly
 • Diagnostika myofasciálních zřetězení
 • Praktická ukázka diagnostiky i terapie
 • Prezentace souvisejících studií
 • Diskuse