fbpx
Menu
POMÁHÁME lidem
lépe se POHYBOVAT
POMÁHÁME lidem
lépe se POHYBOVAT
previous arrow
next arrow
Slider

Novinky

O Redcordu®

Redcord® je snadno ovladatelný závěsný aparát, který se využívá ve:

FYZIOTERAPII

 • Diagnostika funkčních poruch pohybového aparátu
 • Léčba neuromuskulárních onemocnění (Neurac)
 • Snížení bolesti
 • Předoperační a pooperační péče
 • Individuální i skupinové terapie
 • Sekundární prevence
 • Ortopedické, neurologické, gynekologické, metabolické a další diagnózy

TRÉNINKU

 • Vytestování svalových disbalancí, deficitu v koordinaci, síle i timingu
 • Funkční trénink
 • Nápravná cvičení (Corrective exercises)
 • Cvičení v labilním prostředí s více zavěšeními (Multisuspention exercises)
 • Zvyšování sportovního výkonu
 • Prevence zranění

Výhody Redcordu®

 • Propojuje fitness, zdravotní péči a sportovní výkon
 • Usnadňuje přechod mezi výkonově orientovaným tréninkem a rehabilitací po zranění
 • Jádrem konceptu jsou pečlivě navržená cvičení s použitím vlastní váhy těla jako odporu
 • Svých výborných výsledků dosahuje díky kombinaci aplikovaných vědeckých poznatků (Neurac) patentovaného zařízení (vybavení Redcord) a poradenství certifikovaných profesionálů (CNP – Certified Neurac Provider)

Redcord® používají lékaři, fyzioterapeuté, trenéři, sportovci i jednotlivci!

 • V současné době využívá vybavení Redcord pro své klienty více než 150 poskytovatelů zdravotní péče a sportovních zařízení.
 • Vzdělávacím programem každoročně projde více jak 200 fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.

O nás

Společnost AHAMA s.r.o. je oficiálním výhradním zástupce společnosti Redcord AS Norway
pro Českou republiku a Slovenskou republiku, kde zajišťujeme:

 • Dodávky a instalaci zařízení Redcord® pro rehabilitační pracoviště nemocnic, rehabilitační pracoviště i fitness / wellness centra
 • Prodej zařízení Redcord® mini pro kondiční cvičení v domácím prostředí
 • Vzdělávání odborníků z řad fyzioterapeutů a lékařů v terapii a léčbě metodou Neurac®
 • Vzdělávání trenérů vrcholových sportovců, osobních trenérů, wellness/fitness trenérů, pilátes instruktorů v cvičebních metodách a postupech Redcord®
 • Technické kontroly zařízení

REDPOINT CLINIC CZ

Společnost AHAMA s.r.o. provozuje také referenční pracoviště
Redpoint Clinic CZ
, rehabilitační, vzdělávací a tréninkové centrum, kde poskytujeme služby v oblasti fyzioterapie s důrazem na aktivní terapii v rámci Neurac® konceptu.

Hlavní náplní práce na Redpoint Clinic CZ je léčba chronické bolesti (zad, ramen, krku, kloubů končetin atd.), založená na aktivní spolupráci klienta a terapeuta a vycházející z přesného funkčního vyšetření na počátku terapie.

Redpoint Clinic CZ Praha - Velká tělocvična
Redpoint Clinic CZ Hradec Králové - Velká tělocvična

Redcord® systém a několikaleté praktické zkušenosti nám umožňují velmi přesné funkční vyšetření klientů. Následná terapie je soustředěna na nalezené „slabé články“ svalového zřetězení klienta. Léčba je z tohoto pohledu velmi individuální a terapie umožňuje každému klientovi aktivní přístup v úrovni jeho schopností. Léčba je co nejvíce zacílená na postiženou funkci a tím je většinou velmi efektivní, což potvrzují léčebné úspěchy u mnoha pacientů s chronickými bolestmi.

Svou pozornost věnujeme i fyzioterapii sportovců. Zaměřujeme se na prevenci úrazů i péči o sportovce po úraze. Zajišťujeme i kolektivní přípravu sportovců ve skupinovém tréninku s velmi dobrými výsledky napříč sportovním spektrem (lyžování, fotbal, hokej, atletika, házená, …). Další oblastí, kde poskytujeme odbornou péči, je ergonomické poradenství a skupinové preventivní cvičení zaměřené na prevenci přetížení ze zaměstnání.

Mgr. Alice Hamáčková

Zakladatelka Redpoint Clinic CZ a vedoucí týmu fyzioterapeutů

„Není důležité, co dělám, ale jak a proč to dělám.“

 • V naší práci spojujeme svět moderní fyzioterapie a sportu
 • Kombinujeme odborné znalosti s klinickou zkušeností od nejrůznějších pacientů – od babiček po vrcholové sportovce.

1997
Zahájení dovozu systémů Redcord (dříve TerapiMaster), jehož nedílnou součástí je systematické vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.

1998
Věnuje se diagnostice, terapii a tréninku klientů z oblasti medicíny i sportu.

2000
Zavedení systematického vzdělávání fyzioterapeutů v metodě Neurac v ČR a SK.

2006
Založení privátního rehabilitačního, tréninkového a školícího centra S-E-T Clinic v Hradci Králové, kde v součásné době působí jako vedoucí týmu fyzioterapeutů.

2007 – 2012
Fyzioterapeut fotbalového týmu Bohemians 1905 Praha.

2013
Rozšíření působnosti mimo Hradec Králové – založení nestátního zdravotnického zařízení Redpoint Praha.

2017
Vybudování nové velké pobočky na Černém Mostě v Praze, přesun veškerých aktivit z Prahy 5.

CURRICULUM VITAE

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. Od roku 1997 pracovala jako distributor TerapiMasteru a stala se školitelem pro fyzioterapeuty. V roce 2000 se stala výhradním distributorem systému Redcord (dříve TerapiMaster) pro ČR a Slovensko. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeutka ve FN Hradec Králové. Následně pokračovala ve své privátní ordinaci.

V roce 2006 založila soukromé nestátní zdravotnické zařízení S-E-T Clinic. V současné době bylo jméno kliniky změněno na Redpoint Clinic CZ, kde Alice Hamáčková vede tým fyzioterapeutů. V Praze bylo pracoviště Redpoint Praha otevřeno v roce 2012. Pracoviště Redpoint Clinic CZ jsou zaměřena na léčbu moderní fyzioterapeutickou metodou Neurac.

VRCHOLOVÝ SPORT

Od roku 2005 do roku 2011 byla fyzioterapeutkou ligového týmu Bohemians 1905. Od roku 2012 intenzivně spolupracuje s atletickou tréninkovou skupinou „Ryhlý holky“ pod trenérským vedením Martiny Blažkové. Fyzioterapii a individuální tréninkový přístup poskytuje i dalším vrcholovým sportovcům (Denisa Rosolová – atletka, Simona Baumrtová – plavkyně, Šimon Zach – golfista, Dušan Kožíšek – běžec na lyžích …)

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Od roku 2002 systematicky vyučuje Redcord výukový program. Každoročně projde kurzy přibližně 250 fyzioterapeutů. Své zkušenosti s metodou Neurac a vzdělávání formou kurzů realizuje i na fakultách fyzioterapie University Karlovy, University Palackého v Olomouci, Ostravské university a třetí lékařské fakulty UK Praha. Pravidelně se účastní kongresů a konferencí v oblasti sportu a fyzioterapie. Je jedním z autorů kapitoly o cvičení v závěsu knihy Pavla Koláře Klinická Rehabilitace.

KURZY

 • 1992 Kurz Vojtovy reflexní lokomoce v rámci výuky na FTVS
 • 1993 Měkké a Mobilizační techniky 1,2,3
 • 1995 Bobath koncept pro hemiparetiky
 • 1998 The Open University Business School
 • 2000 S-E-T kurzy 1,2
 • 2006 S-E-T děti
 • 2006 – 2013 Neurac 1,2,3
 • 2012 Kurz vyjednávání
 • 2013 Kurz sportovní medicíny
 

ŠKOLENÍ

 • 2000 Instruktor S-E-T basic level, level 1, level 2
 • 2004 Neurac instruktor 1
 • 2006 Neurac instruktor 2
 • 2012 Redcord Active instruktor
 • 2012 Redcord Sport instruktor

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

TERMÍN

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ

10. 10. 2014

V. Dny fyzioterapie – Zdraví a pohybová aktivita

Mikulov

02. 04. 2015

Sympozium sportovní medicíny a dalších věd, III. ročník

Dříteč

26. 04. 2015

Konference projektu InTeg „VŠECHNO JDE, KDYŽ SE CHCE“

Brno

22. 05. 2015

XXII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

Luhačovice

10. 09. 2015

II. Multioborové sympozium

Lázně Bělohrad

21. 10. 2015

Rehaprotex Brno

Brno

03. 12. 2015

IV. Spinální kongres

Brno

14. 04. 2016

IV. Ročník Sympozium sportovní medicíny a dalších věd

Dříteč

04. 05. 2016

Univerzita 3. věku v rámci cyklu přednášek Sport a jeho význam v 21. století

UHK

18. 09. 2016

XX. Národní kongres ČSOT

Praha

06. 10. 2016

Konference ČSTL – Tělovýchovné lékařství 2016

Hradec Králové

27. 04. 2017

Fyzioterapie v souvislostech

Praha

12. 10. 2017

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

Slovensko

07. 12. 2017

VI. Spinální kongres – Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Brno

03. 02. 2018

Fyzio&Šport konferencia

Žilina

25. 05. 2018

XXV. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

Luhačovice