Konference zaměřená na fyzioterapii v léčbě, výkonu a prevenci zranění pohybového aparátu

Ve dnech 27. - 28. 4. 2017 v Praze

Cíle konference

Pro koho je konference určena

Program

Přednášející

Místo a doprava

Ceny a zvýhodnění

Kontakty


Cíle konference

Naší ambicí je zprostředkovat vhled do odborností jednotlivých přednášejících tak, aby péče o klienta s chronickými obtížemi, pacienta po úraze, amatérského či profesionálního sportovce, byla na maximální možné úrovni. Jsme přesvědčeni, že k úspěšné léčbě, prevenci i tréninku je zapotřebí synergie všech zúčastněných profesionálů. Zároveň chceme přinést účastníkům aktuální informace reflektující výzkumy ve světě v posledních letech. Konference je složena z přednáškové části a doprovodného programu, účast na jednotlivých částech lze zvolit samostatně.

Účast na konferenci a doprovodném programu objednávejte ZDE


Pro koho je konference určena

Na konferenci zveme lékaře, fyzioterapeuty i trenéry, kteří mají zájem získávat a sdílet znalosti nejen ve vlastním oboru. Účastníkům konference nabídneme nové pohledy na terapii a detailnější vhled do vyučovaných teorií i aktuálních věděckých studií.

 • Fyzioterapeuti, ergoterapeuti, vedoucí pracovníci a provozovatelé rehabilitačních center
 • Rehabilitační a tělovýchovní lékaři
 • Ortopedi
 • Pediatři
 • Obvodní lékaři
 • Kondiční a osobní trenéři
 • Profesionální koučové a manažeři sportovců

Účast na konferenci a doprovodném programu objednávejte ZDE


Program

Program je sestaven s cílem zajistit pro vás nejvyšší úroveň přednášek. Pozvání přijali špičkoví odborníci a odbornice v oblasti fyzioterapie, tělovýchovného lékařství, ortopedie a dalších medicínských oborů, podílející se na léčbě, výkonu a prevenci zranění pohybového aparátu. V části fyzioterapie budeme prezentovat výsledky nejmodernějších výzkumů v oblasti Neuromusculární aktivace, realizovaných mimo jiné v posledních deseti letech a klinické zkušenosti českých i zahraničních fyzioterapeutů.

Přednáškový program: 27. 4. 2017 (9:00 - 15:30) a 28. 4. 2017 (9:00 - 13:00)
Workshopy: 27. 4. 2017 (16:00 - 19:00)
Společenský večer: 27. 4. 2017 (20:00 - 22:00)

Workshopy a společenský večer jsou samostatnými bloky doprovodného programu a účast na nich lze samostatně doobjednat dle preferencí jednotlivých účastníků.

Rádi bychom Vás pozvali na společenský večer pořádaný v rámci konference Fyzioterapie v souvislostech 2017. V průběhu večera budete mít možnost navázat neformální kontakty s přednášejícími i s ostatními účastníky a partnery konference.

Společenský večer se koná v hotelu DUO Praha 27.4.2017 od 20:00 hod. do 22:00 hod. Součástí večera je večeře formou rautu včetně nápojů a pohodový společenský program.

V rámci večera budou certifikováni absolventi kurzu Neurac 3, kteří úspěšně zakončí vzdělání v metodě Neurac a získají titul Certified Neurac Provider. Certifikáty osobně předá Mgr. Alice Hamáčková, Neurac Instruktor pro Českou republiku a Slovenskou republiku, distributorka systému Redcord a vedoucí fyzioterapeutka Redpoint Clinic CZ a Øyvind Pedersen, Vice President of Education, Research and Development a Senior Neurac Course Instructor and Instructor Trainer společnosti Redcord AS Norsko.

Účast na konferenci a doprovodném programu objednávejte ZDE

Den 1
Bolest a její vliv na neuromuskulární kontrolu Øyvind Pedersen
Mechanizmy řízení svalové kontrakce Assoc. Prof. Jakub Otáhal MD, Ph.D.
Neuromuskulární aktivace Mgr. Alice Hamáčková
Zdroje energie pro sval Doc. MUDr. Jiří Radvanský CSc.
Vhodné cvičení pro klienty vyššího věku Doc. MUDr. Jiřina Máčková CSc.
Skupinové kondiční cvičení seniorů Mgr. Miroslava Bugnerová
Tříslo - diagnostika a chirurgický postup MUDr. Josef Maurer
Tříslo - diagnostika a fyzioterapie Mgr. Alice Hamáčková
Kondiční příprava vrcholového sportovce a fyzioterapie Ing. Anna Dzurenda
Workshop 1
Vibrace pro modulaci bolesti a neuromuskulární aktivaci
Øyvind Pedersen
Workshop 2
Skupinový trénink v labilním prostředí
Bc. Jan Brázda
Workshop 3
Diagnostika Neurac
Mgr. Alice Hamáčková
Společenský večer, vyhlášení Certified Neurac Providerů
Den 2
Diferenciální diagnostika poruch vestibulárního systému As. PhDr. Ondřej Čakrt Ph.D.
Léčba pacientů s neuromuskulární disfunkcí krku Øyvind Pedersen
Rameno - fylogenese a ontogenese MUDr. Alena Šnoplová
Rameno - kazuistika MUDr. Miriam Toppischová
Rameno diagnostika a terapie Bc. Jan Brázda
Diagnostika a léčba svalového zranění Mgr. Alice Hamáčková

Konference Fyzioterapie v souvislostech se skládá z několika součástí:

Součástí společenského večera je neformální setkání s ostatními účastníky a přednášejícími, předání certifikátů čerstvým držitelům titulu Certified Neurac Provider certifikovaným pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Součástí bude rautové občerstvení a pohodový zábavný program.

Účast na konferenci a doprovodném programu objednávejte ZDE


Přednášející

Øyvind Pedersen
Fyzioterapeut, Vice President for Education Research & Development Redcord AS, Certified Neurac Provider

Assoc. Prof. Jakub Otáhal MD, Ph.D.
Člen Fyziologického ústavu České akademie Věd

Doc. Otáhal se zabývá neurofyziologií ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Zaměřuje se především na studium příčin vzniku získané epilepsie, tedy epilepsie, která vzniká na podkladě jiného primárního onemocnění. Nejčastěji se jedná o úrazy hlavy, cévní mozkové příhody a nádorová onemocnění mozku.

Přednáší na Fakultě tělesné výchovy a sportu, katedře anatomie a biomechaniky

Mgr. Alice Hamáčková
Vedoucí fyzioterapeutka Redpoint Clinic CZ, Certified Neurac Provider

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeutka
ve FN Hradec Králové a následně pokračovala ve své privátní ordinaci.

Od roku 1997 využívá v klinické praxi systém Redcord v léčbě chronické bolesti a principy obnovy neuromuskulární kontroly.

Od roku 2000 organizuje odborné kurzy a vzdělává fyzioterapeuty a lékaře v ČR a SR, přednáší na zahraničních konferencích. Je držitelkou certifikátu Certified Neurac Provider a Certified Neurac Instructor.

V roce 2006 založila soukromé nestátní zdravotnické zařízení Redpoint Clinic CZ, které působí v Praze a Hradci Králové, kde vede tým fyzioterapeutů.

Doc. MUDr. Jiří Radvanský CSc.
Primář Oddělení tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole

Doc. MUDr. Jiřina Máčková CSc.
Oddělení tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole

Mgr. Miroslava Bugnerová
Fyzioterapeutka, Redpoint Clinic CZ

MUDr. Josef Maurer
Chirurg a traumatolog, Privátní ambulance a poradna pro pohybový aparát Praha

Ing. Anna Dzurenda
Reprezentantka ČR v golfu v seniorské kategorii

Bc. Jan Brázda
Fyzioterapeut, Redpoint Clinic CZ

As. PhDr. Ondřej Čakrt Ph.D.
Odborný asistent Kliniky rehabilitace a TVL 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Praze Motole

V roce 2013 dokončil postgraduální studium neurověd a složil rigorózní zkoušku z kinantropologie na Karlově Univerzitě. Zabývá se problematikou rehabilitace pacientů s onemocněním vestibulárního systému. Je členem The International Society for Posture & Gait Research. V rámci studijních pobytů aktivně spolupracuje s Center for Balance Disorders - Baylor College of Medicine Houston, USA a Ear and Hearing Center - Center for Balance Disorders, University of Pittsburgh, USA. Publikoval 25 odborných prací (16 v  impaktovaných časopisech) a několik kapitol v knihách.

MUDr. Alena Šnoplová
Ambulantní specialistka v rehabilitaci a fyzikální medicíně, Privátní praxe Pardubice

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Atestace I. stupně z Vnitřního lékařství (1982), II. Atestace z Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (1990).
Je členkou v odborných společnostech:

 • Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
 • Společnost pro výzkum a léčbu bolesti ČLS JEP
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
 • Česká podiatrická společnost

V roce 1984 absolvovala Základní kurz manuální medicíny pod vedením doc. MUDr. Eva Rychlíkové a prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., Kurz manuální medicíny pro školitele absolvovala v roce 1991. Je školitelkou v kurzech manuální medicíny v organizaci NCO-NZO Brno.

MUDr. Miriam Toppischová
Specialistka ordinace léčené rehabilitace a lektorka myoskeletální medicíny, Privátní praxe Ústí nad Orlicí

Absolventka Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Kalovy. Atestace I. stupně z Vnitřního lékařství (1979), II. Atestace z Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (1985). V letech 1975 -1981 lékařka interního oddělení nemocnice Ústí nad Orlicí, v období 1981 -1992 přednostka rehabilitačního oddělení nemocnice Ústí nad Orlicí, pravidelně přednáší na odborných akcích. Od roku 1992 do současnosti působí jako soukromá ambulantní specialistka oboru Rehabilitace a fyzikální medicíny.
Je členkou v odborných společnostech:

 • Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP - členka výboru
 • Společnost pro výzkum a léčbu bolesti ČLS JEP
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
 • Česká podiatrická společnost
 • Společnost akupunktury
 • Společnost flebologie

  Účast na konferenci a doprovodném programu objednávejte ZDE


Místo, doprava a ubytování

Místo konání: Hotel DUO, Adresa: Teplická 492/19, 190 00 Praha, stanice metra C Střížkov cca 400 m
Doprava a ubytování nejsou součástí cenové nabídky. V případě zájmu o ubytování v hotelu DUO klikněte ZDE (Do kolonky „Promo/korporátní kód“ vložte heslo Redcord2017, poté Aktualizovat). Pro více instrukcí k rezervaci ubytování klikněte zde.


Ceny a zvýhodnění

Přednáškový program: 27. 4. 2017 9:00 - 15:30 a 28. 4. 2017 9:00 - 13:00
Workshopy: 27. 4. 2017 16:00 - 19:00
Společenský večer: 27. 4. 2017 20:00 - 22:00

Fyzioterapie v souvislostech 2017
Přednášková část
27. 4. 2017 9:00 - 15:30
28. 4. 2017 9:00 - 13:00
2 400 Kč (-300 Kč)
Workshop 1
Vibrace ve fyzioterapii
27. 4. 2017 16:00 - 19:00 400 Kč (-50 Kč)
Workshop 2
Skupinový trénink v labilním prostředí
400 Kč (-50 Kč)
Workshop 3
Diagnostika Neurac
400 Kč (-50 Kč)
Společenský večer 27. 4. 2017 20:00 - 22:00 500 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.
Při objednání do 31.1.2017 poskytujeme na některé položky slevu uvedenou červeně v závorce.
Při objednání 4 a více vstupenek stejné položky, obdržíte slevu ve výši 10%.
Součástí ceny je občerstvení v průběhu konference a workshopů. Součástí ceny společenského večera je večeře formou rautového stolu.
Součástí cen není ubytování ani doprava.

Účast na konferenci a doprovodném programu objednávejte ZDE


Kontakty

www.fyzioterapievsouvislostech.cz

Telefon: +420 730 517 397, e-mail: obchod@redcord.cz

Konferenci pořádá: AHAMA s.r.o., nám. 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové, provozovatel Redpoint Clinic CZ, distributor vybavení Redcord pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Změna programu vyhrazena.