fbpx
POMÁHÁME lidem
lépe se POHYBOVAT
previous arrow
next arrow
Slider

O Redcordu®

Redcord® je snadno ovladatelný závěsný aparát, který se využívá ve:

FYZIOTERAPII

TRÉNINKU

 • Vytestování svalových disbalancí, deficitu v koordinaci, síle i timingu
 • Funkční trénink
 • Nápravná cvičení (Corrective exercises)
 • Cvičení v labilním prostředí s více zavěšeními (Multisuspention exercises)
 • Zvyšování sportovního výkonu
 • Prevence zranění

Výhody Redcordu®

 • Propojuje zdravotní péči, fitness a sportovní výkon
 • Usnadňuje přechod mezi výkonově orientovaným tréninkem a rehabilitací po zranění
 • Jádrem konceptu jsou pečlivě navržená cvičení s použitím vlastní váhy těla jako odporu
 • Svých výborných výsledků dosahuje díky kombinaci aplikovaných vědeckých poznatků (Neurac) patentovaného zařízení (vybavení Redcord) a poradenství certifikovaných profesionálů (CNP – Certified Neurac Provider)

Redcord® používají lékaři, fyzioterapeuté, trenéři, sportovci i jednotlivci!

 • V současné době využívá vybavení Redcord pro své klienty více než 150 poskytovatelů zdravotní péče a sportovních zařízení.
 • Vzdělávacím programem každoročně projde více jak 200 fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.

O nás

Společnost AHAMA s.r.o. je oficiálním výhradním zástupce společnosti Redcord AS Norway
pro Českou republiku a Slovenskou republiku, kde zajišťujeme:

REDPOINT CLINIC CZ

Společnost AHAMA s.r.o. provozuje také referenční pracoviště
Redpoint Clinic CZ
, rehabilitační, vzdělávací a tréninkové centrum, kde poskytujeme služby v oblasti fyzioterapie s důrazem na aktivní terapii v rámci Neurac® konceptu.

Hlavní náplní práce na Redpoint Clinic CZ je léčba chronické bolesti (zad, ramen, krku, kloubů končetin atd.), založená na aktivní spolupráci klienta a terapeuta a vycházející z přesného funkčního vyšetření na počátku terapie.

Redpoint Clinic CZ Praha - Velká tělocvična
Redpoint Clinic CZ Hradec Králové - Velká tělocvična

Redcord® systém a několikaleté praktické zkušenosti nám umožňují velmi přesné funkční vyšetření klientů. Následná terapie je soustředěna na nalezené “slabé články” svalového zřetězení klienta. Léčba je z tohoto pohledu velmi individuální a terapie umožňuje každému klientovi aktivní přístup v úrovni jeho schopností. Léčba je co nejvíce zacílená na postiženou funkci a tím je většinou velmi efektivní, což potvrzují léčebné úspěchy u mnoha pacientů s chronickými bolestmi.

Svou pozornost věnujeme i fyzioterapii sportovců. Zaměřujeme se na prevenci úrazů i péči o sportovce po úraze. Zajišťujeme i kolektivní přípravu sportovců ve skupinovém tréninku s velmi dobrými výsledky napříč sportovním spektrem (lyžování, fotbal, hokej, atletika, házená, …). Další oblastí, kde poskytujeme odbornou péči, je ergonomické poradenství a skupinové preventivní cvičení zaměřené na prevenci přetížení ze zaměstnání.

PhDr. Mgr. Alice Hamáčková

Zakladatelka Redpoint Clinic CZ a vedoucí týmu fyzioterapeutů

“Není důležité, co dělám, ale jak a proč to dělám.”

 • V naší práci spojujeme svět moderní fyzioterapie a sportu
 • Kombinujeme odborné znalosti s klinickou zkušeností od nejrůznějších pacientů – od babiček po vrcholové sportovce.

1997
Zahájení dovozu systémů Redcord (dříve TerapiMaster), jehož nedílnou součástí je systematické vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.

1998
Věnuje se diagnostice, terapii a tréninku klientů z oblasti medicíny i sportu.

2000
Zavedení systematického vzdělávání fyzioterapeutů v metodě Neurac v ČR a SK.

2006
Založení privátního rehabilitačního, tréninkového a školícího centra S-E-T Clinic v Hradci Králové, kde v součásné době působí jako vedoucí týmu fyzioterapeutů.

2007 – 2012
Fyzioterapeut fotbalového týmu Bohemians 1905 Praha.

2013
Rozšíření působnosti mimo Hradec Králové – založení nestátního zdravotnického zařízení Redpoint Clinic CZ Praha.

2017
Vybudování nové velké pobočky na Černém Mostě v Praze, přesun veškerých aktivit z Prahy 5.

CURRICULUM VITAE

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. Od roku 1997 pracovala jako distributor TerapiMasteru a stala se školitelem pro fyzioterapeuty. V roce 2000 se stala výhradním distributorem systému Redcord (dříve TerapiMaster) pro ČR a Slovensko. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeutka ve FN Hradec Králové. Následně pokračovala ve své privátní ordinaci.

V roce 2006 založila soukromé nestátní zdravotnické zařízení S-E-T Clinic. V současné době bylo jméno kliniky změněno na Redpoint Clinic CZ, kde Alice Hamáčková vede tým fyzioterapeutů. V Praze bylo pracoviště Redpoint Praha otevřeno v roce 2012. Pracoviště Redpoint Clinic CZ jsou zaměřena na léčbu moderní fyzioterapeutickou metodou Neurac.

VRCHOLOVÝ SPORT

Od roku 2005 do roku 2011 byla fyzioterapeutkou ligového týmu Bohemians 1905. Od roku 2012 intenzivně spolupracuje s atletickou tréninkovou skupinou „Ryhlý holky“ pod trenérským vedením Martiny Blažkové. Fyzioterapii a individuální tréninkový přístup poskytuje i dalším vrcholovým sportovcům (Denisa Rosolová – atletka, Simona Baumrtová – plavkyně, Šimon Zach – golfista, Dušan Kožíšek – běžec na lyžích …)

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Od roku 2002 systematicky vyučuje Redcord výukový program. Každoročně projde kurzy přibližně 250 fyzioterapeutů. Své zkušenosti s metodou Neurac a vzdělávání formou kurzů realizuje i na fakultách fyzioterapie University Karlovy, University Palackého v Olomouci, Ostravské university a třetí lékařské fakulty UK Praha. Pravidelně se účastní kongresů a konferencí v oblasti sportu a fyzioterapie. Je jedním z autorů kapitoly o cvičení v závěsu knihy Pavla Koláře Klinická Rehabilitace.

KURZY

 • 1992 Kurz Vojtovy reflexní lokomoce v rámci výuky na FTVS
 • 1993 Měkké a Mobilizační techniky 1,2,3
 • 1995 Bobath koncept pro hemiparetiky
 • 1998 The Open University Business School
 • 2000 S-E-T kurzy 1,2
 • 2006 S-E-T děti
 • 2006 – 2013 Neurac 1,2,3
 • 2012 Kurz vyjednávání
 • 2013 Kurz sportovní medicíny
 • 2019 Coaching training program (doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.)
 • 2023 Cognitive Functional Therapy: a person – centred behavioural approach for people with disabling low back pain (Prof. Peter O’Sullivan)
 

ŠKOLENÍ

 • 2000 Instruktor S-E-T basic level, level 1, level 2
 • 2004 Neurac instruktor 1
 • 2006 Neurac instruktor 2
 • 2012 Redcord Active instruktor
 • 2012 Redcord Sport instruktor
 • 2016 Walking the lines (James Earls)
 • 2019 Omniathlete Course (Antonio Robustelli)
 • 2021 Pain Education for Healthcare Professionals
 • 2022 Omniathlete Course (Antonio Robustelli)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

TERMÍN

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ

10. 10. 2014
V. Dny fyzioterapie – Zdraví a pohybová aktivita
Mikulov
02. 04. 2015
Sympozium sportovní medicíny a dalších věd, III. ročník
Dříteč
26. 04. 2015
Konference projektu InTeg „VŠECHNO JDE, KDYŽ SE CHCE“
Brno
22. 05. 2015
XXII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Luhačovice
10. 09. 2015
II. Multioborové sympozium
Lázně Bělohrad
21. 10. 2015
Rehaprotex Brno
Brno
03. 12. 2015
IV. Spinální kongres
Brno
14. 04. 2016
IV. Ročník Sympozium sportovní medicíny a dalších věd
Dříteč
04. 05. 2016
Univerzita 3. věku v rámci cyklu přednášek Sport a jeho význam v 21. století
UHK
18. 09. 2016
XX. Národní kongres ČSOT
Praha
06. 10. 2016
Konference ČSTL – Tělovýchovné lékařství 2016
Hradec Králové
27. 04. 2017
Fyzioterapie v souvislostech
Praha
12. 10. 2017
PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI
Slovensko
07. 12. 2017
VI. Spinální kongres – Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Brno
03. 02. 2018
Fyzio&Šport konferencia
Žilina
25. 05. 2018
XXV. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
Luhačovice