fbpx

Sportovec - jednotlivec

REDCORD ACTIVE/SPORT INDIVIDUALS

Jak mohu jako sportovec – jednotlivec zvýšit svůj výkon a předcházet zranění?

Ve většině sportovních odvětví je energie a síla produkována v oblasti trupu a přenášena do kopu, skoku či hodu. Bez silných trupových svalů budou kontrola a přenos potřebné energie sníženy. Výsledkem takového deficitu může docházet ke zhoršení výkonu nebo ke zranění.

Výkonnostní trénink s vybavením Redcord umožňuje 3D cvičení se zaměřením na specifické sportovní situace. Cvičení zlepšuje sílu, svalovou vytrvalost, rovnováhu, koordinaci a stabilizaci trupu (core). Studie ukazují, že cvičení v lanech Redcord zlepšují sportovní výkonnost více, nežli tradiční posilovací trénink. Důležitou roli hraje i časové hledisko, protože cvičení v Redcord lanech aktivuje svalová zřetězení a též způsobuje zapojení vice svalových skupin najednou při jednotlivých cvicích.

Redcord je celosvětově využíván trenéry i sportovci pro:

    • Zvýšení výkonnosti
    • Prevence zranění
    • Rehabilitace

Cvičení jsou snadno přizpůsobitelná jakékoliv výkonnostní úrovni, bez ohledu na věk, ambice či schopnosti sportovce. Redcord je z těchto důvodů užitečný nástroj pro každého, kdo chce zlepšit svou každodenní aktivitu nebo dosáhnout vyššího výkonu ve sportu.

Sportovec - jednotlivec - Redcord Active